Фирмите имат още 4 дни да внесат документи за такса смет за 2022 г.

Още 4 дни остават до крайния срок – 30 ноември, в който фирми и юридически лица могат да подават заявления и декларации за определяне размера на такса за битови отпадъци за 2022 г. според генерираното количество смет. 

До момента  в  дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община са подадени над 6000 декларации и молби, очакват се още около 2000 документа за пряко договаряне за извозване или определяне на брой съдове за смет.

На юридическите лица, които не използват възможността да плащат според количеството смет, ще им бъде начислявана такса смет според данъчната оценка на недвижимия фирмен имот.

 

За да успеят да обработят вече подадените и очакваните още над 2000 документа, служителите на дирекцията работят с удължено работно време, както и в почивните дни при следния график:

    - от понеделник до петък – от 08:00 ч. до 19:00 ч.;

    - на 27 и 28 ноември 2021 г. (събота и неделя) – от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Освен на място в дирекцията, заявления и декларации за определяне размера на такса за битови отпадъци за 2022 г. според генерираното количество смет могат да бъдат изпращани и чрез лицензираните пощенски оператори, на адрес: гр. София, ул. „Оборище” № 44 – Дирекция „Икономика и търговска дейност".

Собствениците на жилищни имоти, които плащат на части местните си данъци и такси, трябва да внесат последната си вноска на такса битови отпадъци също до 30 ноември. След това ще започне начисляване на лихви по закон, напомнят от дирекция "Общински приходи".

Най-удобният начин за плащане на местните данъци и такси е през електронния портал на Столична община –https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

Местните данъци и такси могат да се плащат и на каса в някой от районните отдели "Общински приходи", независимо в коя част на София се намира имотът или е регистриран автомобилът. Други опции за издължаване са – по банков път или чрез финансови посредници.

26.11.2021