Фестивал на съвременната българска керамика

 


СБХ – "Шипка" № 6
1 – 17 септември 2021 г., откриване – 1 септември, 18:00 ч.


С Фестивала на съвременната българска керамика се открива новият изложбен сезон  в галериите на СБХ. В тазгодишното му издание продължава започналата миналата година тенденция към развитието на фестивала като международен – заедно с българските художници керамици в изложбата участват автори от Румъния, Италия и Белгия.

Във фестивалната изложба специално представяне имат двама художници: Георги Бакърджиев (1899 – 1972) и Момчил Цветков (1961). Георги Бакърджиев е една от знаковите фигури в българската керамика, работил във Франция през 20-те и 30-те години на ХХ век и в България от края на 30-те години. Момчил Цветков е представител на по-младите поколения керамици, изявяващ се от края на 70-те години насам.

Фестивалът се провежда с прекъсване от 2010 г. под името Фестивал на съвременната керамика на мястото на провежданата повече от половин век ежегодна керамична изложба, посветена на Св. Спиридон. От 2018 г. се преименува на Фестивал на съвременната българска керамика, запазвайки съвременните посоки на развитието си. 


30.08.2021