Фестивал "Малък сезон" 2021. Откриващото събитие – на 27.06. от 12:00 до 22:00 ч. пред театъра – Поетичен маратон

Фестивал "Малък сезон" 2021 с две направления

Поради извънредната ситуация фестивал "Малък сезон" 2021 има две направления:

Модул 1 – за театрални проекти, който на 15 юни обяви номинираните четири проекта и тяхната реализация в големия сезон на ТР "Сфумато" предстои. Всеки проект беше подкрепен с 4000 лв.

Това са:
Дамян Михайлов – "Мъгла" ("Знае ли някой какво означава да обичаш") по едноименния роман на Мигел Унамуно;
Люба Тодорова – "Театрален роман" по едноименния роман на Михаил Булгаков
Владимир Давчев – "Рожден ден", автор и сърежисьор на едноименната пиеса
Катерина Георгиева и Борис Зафиров – "Тържество на самотата" по едноименната пиеса на Катерина Георгиева.

Предстои – Модул 2: "Малък Сезон на открито" – от 25 юни до 5 юли. Поради ограничението за събирането в закрити пространства ви очаква десетдневна работилница, в която екипите ще репетират и ще показват идеите си в пространствата около театъра. Самите места ще провокират неочаквани творчески решения и по-голяма артистична свобода на срещите.

Откриващото събитие ще бъде:
27.06. (неделя) 12:00 – 22:00 пред театъра – Поетичен маратон
В продължение на десет часа във въздуха ще звучат – на живо или на запис, стиховете и гласовете на над петдесет български поети: от Дора Габе и Елисавета Багряна през Силвия Чолева и Георги Господинов до Габриела Манова и Наталия Иванова.

Програмата ще намерите на: http://sfumato.info

"Малък сезон" е част от Календара на културните събития на Столична община.

25.06.2021