Фестивал „Да подкрепим толерантността с музика и танци”

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и отдел „Образование, култура и социални дейности” към район „Искър” организират за трета поредна година фестивал „Да подкрепим толерантността с музика и танци”.

Събитието е съвместна инициатива на МКБППМН към районите „Искър“, „Слатина“, „Младост”, „Изгрев“ и „Подуяне” и цели превенция на агресивното поведение в училище. Ще участват повече от 80 деца от училищата на петте района.

Фестивалът ще се проведе на 20 април 2018 г. (петък) от 18.00 ч. в Дом на културата „Искър“.  

18.04.2018