Фандъкова: "Зависимостите са сериозно социално предизвикателство"

"Зависимостите са сериозно социално предизвикателство, на което можем да отговорим само с общите  усилия на институциите – медиите и семействата. Задачите, които имаме, са в две посоки и едната е насочена към контрола на средата, в която живеят и учат децата, спиране на дейността на наркоразпространителите, и от друга – превенция и информираност за вредата, която наркотиците нанасят върху здравето на хората." Това каза по време на дискусията „Няма добра дрога“ столичният кмет Фандъкова. Тя се обърна към младите хора в залата с думите: „ Всички вие искате да бъдете свободни,  независими, да вземате самостоятелни решения. Наркотиците  ви правят зависими, те ограничават свободния ви избор“.

Събитието  е организирано от сдружение "Екопрограма" и  Министерството на младежта и спорта и  поставя във фокуса на общественото внимание темата за опасностите и вредата, които наркотиците нанасят на децата ни. 
Кметът Фандъкова припомни, че към Столичната община  функционира Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите.

Специалистите от Центъра ежедневно работят по превенцията срещу наркоманиите като посещават столичните училища и водят дискусии с децата.

Програмите по универсална превенция се реализират в училищна среда от психолози и са насочени към възрастови групи 5. – 7. и 8. – 12. клас. Целта е да се  формират у младите хора нагласи  за здравословен начин на живот. Създават се доброволчески клубове сред децата, използва се доказано ефективен метод за превенция „връстници обучават връстници“. Успоредно с това се изпълняват и програми по селективна превенция, които се  реализират от социални работници и са насочени към деца и младежи в риск от маргинализирани групи.

Центърът работи и с юноши и младежи, експериментиращи или употребяващи психоактивни вещества, на възраст 12 – 21 години и техните семейства.

Според столичния кмет Фандъкова най-добрата превенция са изкуствата и спортът, които гарантират изява и развитие на младите хора. "През тази година София е европейска столица на спорта и  програмата ѝ включва 500 различни спортни прояви, в които младите хора могат да участват. До момента в събитията са се включили над 370 000 човека" – каза още столичният кмет Фандъкова. 

01.06.2018