Фандъкова: Започваме работа по специална програма за изграждане и реновиране на тротоари

Това ще ни даде възможност да увеличим повече от 10 пъти ремонта на тротоари в града

 

"Ремонт на тротоари във всички райони на София е една от основните задачи за този и следващия строителен сезон. Затова създаваме специална програма за изграждане и реновиране на тротоарни настилки." Това съобщи днес кметът на София Йорданка Фандъкова, която представи новата програма. В представянето взеха участие председателят на Столичен общински съвет Георги Георгиев, както и заместник-кметовете по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов и по строителство инж. Ангел Джоргов.

Програмата освен нови настилки включва още няколко основни дейности:

  • понижения на тротоарите, така че да са достъпни за майки с колички и хора със затруднения в придвижването;
  • тактилни ивици за хора с увредено зрение;
  • нови бордюри, при необходимост;
  • парапети и антипаркинг колчета, където е необходимо, за да не се качват  автомобили;
  • ремонт на изкуствените неравности, които не отговарят на актуалните изисквания;
  • засаждане на нови дървета.

"Целта е да направим придвижването в града по-удобно, комфортно, сигурно и с това по-предпочитано от хора при по-кратки разстояния" – каза също кметът Фандъкова.

В последните години Столична община реновира около 60 000 кв. м тротоарни настилки годишно – 50 хил. от тях от общината и 10 хил. – от кметовете на райони чрез средства, които ежегодно общината предоставя на районите.

По думите на кмета Фандъкова, "когато се работи на парче обаче цялостен ефект се постига трудно. Затова взех решение да направим специална програма само за тротоарни настилки. По предварителни оценки на експертите с новата програма ще реновираме над 690 хил. кв. м тротоари във всички райони на града. Това ще ни даде възможност да увеличим повече от 10 пъти ремонта на тротоари в града" – уточни също Фандъкова.

Целта е да бъдат реновирани тротоарите по най-използваните от гражданите маршрути – тези около детски градини, училища, болници, пазари, различните културни институти и достъпът до спирки на градския транспорт.

Общият бюджет на програмата е 60 млн. евро – като за 50 млн. от тях общината ще кандидатства за инвестиционен кредит от Европейската инвестиционна банка, а 10 млн. евро е собственото финансиране от бюджета на Столична община.

Зам.-кметовете инж. Джоргов и д-р Барбалов предложиха обективна формула за разпределяне на средствата към всеки от 24-те района. Тя включва общата площ на тротоарите и населението по настоящ адрес. Тежестта на двата критерия е по 50%.

Към мерките за децентрализация с тази програма добавяме и още една – 20% от средствата ще бъдат изразходени директно с възлагания от кметовете на райони. Останалите средства ще бъдат изпълнени от Столична община, но отново по програми, които ще изработим заедно с кметовете на райони. Кметовете на райони ще имат задача да изработят свои програми, да ги обсъдят с гражданите и да ги подадат за работа.

Планираме докато трае одобрението на заема от банката и Общинския съвет, да стартираме процедури за избор на изпълнител. Кметовете на райони ще могат да започнат работа до сключените договори, които имат.

Кметът изрази увереност, че Общинският съвет ще подкрепи програмата за ремонт на тротоари, защото това остава едно от основните предизвикателства в градската среда.

Заместник-кметът Дончо Барбалов посочи, че заемите, които поема общината, са само с инвестиционна насоченост. Същевременно дългосрочният и краткосрочният кредитен рейтинг на Столична община, издаден от Международната рейтингова агенция Standard & Poor’s (S&P Global Rating), е потвърден на „ВВВ със стабилна прогноза“, колкото е и кредитният рейтинг на България.

"20% от средства ще отидат директно в районните администрации и възложител на ремонтите ще бъдат всичките 24 районни кметове. Останалите 80% ще бъдат възлагани през договорите на Столична община, но през програми, които общината ще изготви съвместно с районните кметове. Инж. Ангел Джоргов заяви, че очаква районните кметове да изготвят своите програми, да ги обсъдят с гражданите и да ги предоставят за финансиране. Изработихме формула, по която на различните райони ще бъдат предоставяни тези средства. Размерът се определя по формула, като 50% броя на хората, живущите по настоящ адрес в района, и 50 % от квадратурата на тротоарите по регулация в района, като използваме данни от ГИС" – каза инж. Джоргов.

"Основната ни цел е насърчаване на пешеходното придвижване на столичани и по-добра градска среда" – каза председателят на Общинския съвет Георги Георгиев. Той посочи, че личен негов ангажимент е Столичният общински съвет като орган, който одобрява програмата, да следи и за нейното изпълнение по отношение на качеството на ремонтите.

Кметът Фандъкова припомни също, че "всички общини сме поставили въпроса за повишението на цените на строителни материали и в тази връзка се очаква решение на Народното събрание, с което да се даде механизъм за индексация на действащите строителни договори. Както всички знаем, инфлацията и най-вече войната в Украйна доведе до огромен ръст на всички основни строителни материали. Голяма част от изпълнителите на договори, които са сключвани преди година-две, поискаха индексация, вече имаме и предупреждения от фирми за прекратяване на договори. Разговаряли сме по този проблем както с премиера, така и вицепремиерите Василев и Караджов. Трябва да се намери бързо решение на този въпрос, защото това поставя под риск както строителните програми на всички общини, така и изпълнението на европейски проекти.

Столичният кмет съобщи, че по данни на Националното сдружение на общините в България под риск е изпълнението на 110 европейски проекта. Спечеленото финансиране за тях от европрограмите не трябва да се допуска да бъде загубено. Затова са нужни спешни решения с механизмите за индексация. Вече има примери в това решение. Правителството на Румъния още преди месеци взе решение по обективни критерии за решение на този въпрос.

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 

 

19.04.2022