Фандъкова: Заедно определяме пътя, по който да продължим работа в социалната сфера

За 10 години създадохме и поддържаме 90 социални услуги

"Срещата като днешната е изключително важна, защото сме заедно, а само в диалога, в срещите можем да получим обратната връзка. Очаквам вашите конкретни предложения за подобряване на работата или какво още трябва да направим. Тези предложения са наша пътна карта, пътят, по който да продължим работа и подобрим социалните услуги." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова пред представители на неправителствения сектор и потребители на II Годишен форум за качеството на социалните услуги в Столичната община. Форумът се провежда след подписаното през 2017 г. Споразумение за социална закрила и включване чрез социални услуги между Столичната община и неправителствения сектор.

На форумa присъстваха заместник-кметът на София по социални дейности и интеграция на хора с увреждания Албена Атанасова, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Модератор е социалният антрополог Харалан Александров.

"Качеството на социалните услуги е много важен въпрос" – каза също кметът Фандъкова. По думите ѝ "решението за сключване на Споразумението е управленска иновация и лично съм ангажирана и очаквам конкретните предложения от хората за подобряване на работата.

В рамките на Споразумението сформирахме две подгрупи с цел да се реализират разписаните ангажименти. Разработихме Рамка за качеството на социалните услуги, предоставяни от външни доставчици. През 2018 г. приехме Столична програма „Социални иновации“ и Правила към нея, за финансиране на иновативни социални проекти. Разработени са Правилата за делегиране на социални услуги на външен доставчик.

За 10 години създадохме и поддържаме 90 социални услуги, от тях 86 са държавно делегирани дейности, с които осигуряваме близо 3 800 места за деца и младежи без родители, с физически и психически проблеми, деца и младежи в риск, възрастни хора без дом, пострадали от насилие, с физически увреждания и психически проблеми и др.

Дирекция "Социални услуги за деца и възрастни" подготвя проект към ОП "Развитие на човешките ресурси" за кандидатстване с проектно предложение за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лицата с психически разстройства и интелектуални затруднения.

 

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ,
които участват във форума за качеството, организиран от Столична община съвместно с граждански организации
под мотото "Качеството означава промяна":
 

 • Дом за стари хора "Горна баня" – ул. „Обзор“ № 29 – Столична община
 • Дом за стари хора „Дълголетие“ – бул. „Пловдивско поле“ № 8 – Столична община
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания – ул. „Слатинска“ № 26 – 28 – Столична община
 • Преходно жилище „Захари Стоянов“ – кв. "Горна баня", ул. „Христо Стефчов“ № 2 – Столична община
 • Дневен център „Сава Филаретов“ – ул. „Сава Филаретов“ № 23 – Столична община
 • Дневен център „Свети Врач“ – ул. „Гюешево“ Бивше ОДЗ № 72 – Столична община
 • Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет аутистичен спектър) – бул. „Стамболийски“ № 163 – Столична община
 • ЦОП „Бъдеще“ – ул. „Христо Стефчов“ № 2 – Фондация „Надежда“ (от 11:00 до 12:00 ч. представяне на Творческа работилница)
 • ЦОП „Шанс“ – ул. „Спътник“ № 4 – сдружение "SOS Детски селища"
 • Център за приемна грижа – ул. „Александър Геров“ № 4 –  сдружение "SOS Детски селища"
 • Дневен център за пълнолетни с увреждания – ул. „Роглец“ № 17 – Фондация „Глобална инициатива в психиатрията“ – София
 • Защитено жилище за лица с психични увреждания – ул. „Роглец“ № 17 – Фондация „Глобална инициатива в психиатрията“ – София
 • Център за социална рехабилитация и интеграция – ж.к. "Лозенец", ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 20 – Фондация „Глобална инициатива в психиатрията“ – София
 • ЦОП „Света София“ – ул. „Гюешево“ № 21 – Фондация „За нашите деца“
 • ЦНСТ „Детство“ – ул. „Охридско езеро“ № 2 – Фондация „За нашите деца“
 • Център за работа с деца на улицата – кв. "Филиповци" – сдружение „Здраве и социално развитие“
 • Център за социална рехабилитация и интеграция „Благовещение“ – кв. "Гоце Делчев", ул. „Киро Тулешков“ № 16 – сдружение „Каритас София“
 • ЦОП – ж.к. "Надежда", ул. „Сава Филаретов“ № 23 – Институт за социални дейности и практики
 • ЦОП – ул. „Пиротска“ № 175 – Институт за социални дейности и практики
 • ЦОП „Света София“ – ул. „Гюешево 21“, ж.к. "Сердика" – Фондация „За нашите деца“
 • Дневен център за деца и младежи с увреждания „Слънчоглед“ – бул. „Цар Борис 3“, № 128 – Фондация „МСС – България“
 • Дневен център „Светове“ – ул. „Рикардо Вакарини“ № 8 – Фондация „Светът на Мария“
 • ЦОП – ул. „Лада“ № 2 (има вход и от ул. „Враня“ № 8) – Фондация „Асоциация Анимус“
 • Център за социална рехабилитация и интеграция „Подкрепа“ – ул. „Слатинска“ № 26 – 28
 • Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Военно-инвалиден дом „Никола и Елена Георгиеви“ – град Банкя, ул. „Княз Борис I“ № 20
 • Къщата на гражданските организации – ул. „Христо Белчев“ № 3, ет. 1.

 

 

22.08.2019