Фандъкова: За доброто развитие на града е изключително важен добрият социален диалог

Кметът на София Йорданка Фандъкова поздрави участниците в  Осмия конгрес на КНСБ

За доброто развитие на града, за провеждането на успешни политики в различните сектори е изключително важен добрият социален диалог. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в изказването си на Осмия конгрес на КНСБ в присъствието на президента на Конфедерацията Пламен Димитров. На събитието присъстваха председателят на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, президенът Георги Първанов, националният омбудсман Мая Манолова.

През последните години София се развива усилено благодарение на работата ни във всички сектори. София създава 40% от Брутния вътрешен продукт на България и осигурява най-високия стандарт на живот на своите граждани с най-висока средна годишна заплата. Безработицата в София по данни на Агенцията по заетостта е около и под 3 %, каза също кметът на София.

София привлича над половината от инвестициите в страната - 54%.

По думите на Фандъкова инвестициите за подобряване на средата на труд, адекватно заплащане, полагане на грижи за здравето и социалната среда са задачи, които стоят пред синдикатите, работодателите и институциите.

Транспортът е една от водещите области.

Столична община инвестира в модернизиране на транспортната, което е важен приоритет не само за подобряване на услугата, но и за осигуряване на по-добри условия на труд. През последните години модернизирахме на 90% тролейбусния парк, над 50% автобусния и започнахме закупуването на нови и реновирани трамваи.

Фандъкова посочи, че в столичните Автотранспорт и Електротранспорт има подписани Колективни трудови договори, създадени са Комитети по условия на труд. Правят се задължителни инструктажи за безопасни условия на труд. Със Съюза на транспортните синдикати реализирахме специални програми за превенция на насилието над жени, работещи в градския транспорт.

В "Столичен автотранспорт" е договорено ново допълнително възнаграждение за шофьорите, работещи на газови автобуси в размер на 100 лв. За периода на действие на КТД до днес са разкрити 211нови работни места за шофьори на автобуси. В "Столичен електротранспорт" от месец октомври 2016 г е договорено увеличение на възнагражденията на персонала. Договорени са и условия за повишаване на квалификацията на персонала, за което ежегодно се влагат средства.

По думите на кмета на София на всеки 2 години Столична община подписва Колективен трудов договор със синдикалните за служителите от сектор здравеопазване. Във всички училищни здравни кабинети има осигурена поне по една медицинска сестра.

Фандъкова посочи също, че е изключително активен социалният диалог в сферата на образованието. Продължаваме изграждането на нови детски градини, каза кметът на София. Сключен е Колективен трудов договор в системата на средното образование. С изграждането на нови детски градини само през последната година разкрихме над 139 нови работни места за учители и 136 за непедагогически персонал.

 

02.05.2017