Фандъкова връчи награда в конкурса, организиран от синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа"

Кметът на София Йорданка Фандъкова връчи награда в Националния конкурс "Стоян Михайловски" за учител на годината, организиран от синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа", в присъствието на министъра Красимир Вълчев, вицепрезидента на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев и председателя на синдиката д-р Юлиян Петров.

"Учителят е в центъра, най-важният, не само за образованието, а за цялото общество." – каза кметът Фандъкова. В изказването си тя прочете поздравление, изпратено от една учителка, което е показателно за реформата днес в образованието. "Учителите и учениците са лицето и душата на училището. Два свята, които всеки ден взаимно се откриват и обогатяват, докосват се, а след всеки допир вече нищо не е същото. Успехите на ученика са и успехи на учителя, постиженията им – единствената награда." Тези думи съдържат същността на цялата реформа в образованието, която протича, и работата на учителя.

Фандъкова връчи награда в категория "Детска градина" на Галина Чотова. "За мен бе важно да утвърдим предучилищното образование, което е заложено и в новия Закон за предучилищното и училищно образование." – каза също Фандъкова. "Усилията ми като кмет са насочени към разширяване на базата на детските градини и мотивация на учителите. Поздравявам всички учители, които работят за това да има бъдеще за нашите деца и се надявам, че социалният диалог ще бъде активен и ние ще можем да подпишем поредния колективен трудов договор, който да бъде в интерес на всички." – каза също Фандъкова. 

25.05.2018