Фандъкова: "Три нови детски градини ще отворят врати тази година"

"Три нови детски градини ще отворят врати тази година в районите „Красно село“, „Младост“ и „Витоша“." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверката си на строителството на нова сграда към 134. детска градина. В проверката участваха зам.-кметът с ресор инвестиции и строителство Ирина Савина и кметът на район „Красно село“ Христо Апостолов. 134. детска градина е специализирана и работи с деца,  които имат нарушения в говора. Кметът Фандъкова посочи, че детското заведение е много търсено и с добри резултати. Тук работят освен педагози и петима логопеди, а от следващата година ще бъде назначен и психолог. "Заедно с кмета на района решихме да увеличим капацитета като изградим още една сграда, и то в посока прием и на деца в масови групи, и тя вече е почти завършена" – каза Фандъкова. "Така ще се постигне интеграция и децата, които имат затруднения в говора, ще напредват по-бързо."

Новата сграда включва занимални и спални помещения за две нови групи и физкултурен салон. Има и много кабинети, защото за постигането на по-голям напредък в развитието на  децата се налага индивидуална работа с всяко едно от тях. Заедно с новата сграда ще бъде модернизирана и съществуващата част така, че да се получи един обновен комплекс. Кметът на район "Овча купел" започва реконструкция на 124. детска градина и в периода на ремонтни дейности децата ще бъдат преместени в 134. детска градина. 

"Район „Красно село“ е един от най-натоварените от гледна точка на търсене на места в детските градини заедно с районите „Триадица“, части от район „Люлин“, „Лозенец“ и „Витоша“, затова и насочваме инвестициите в тази посока" – каза още Фандъкова. "Започваме цялостната реконструкция и ново строителство на още 9 детски градини. Строителните дейности на три от тях вече са започнали: две в район „Витоша“ и една в „Кръстова  вада“ в район „Лозенец“. Близо 50 сгради на училища и детски градини ще бъдат ремонтирани това лято със средства от приватизационния фонд, както и със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“. За тази и следващата година Столичната община е осигурила над 90 милиона лева за инвестиции в изграждане и модернизация на образователната инфраструктура. Това са средства, които инвестираме директно в образованието на децата и средата, в която се отглеждат и обучават" – каза Фандъкова.   

Кметът посочи, че при строителството на детски градини много важна роля имат районните кметове, които ежедневно са на терен и гарантират управлението на средствата и доброто качество.

22.06.2018