Фандъкова: Столичната община работи по програма за качеството на въздуха в периода 2021 – 2026

"Качеството на въздуха е най-важният приоритет за нашия град. Развиваме София като зелен и иновативен, сигурен град, а здравето е най-важното. По-доброто качество на въздуха означава по-добро качество на живот." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която участва в конференция, организирана от Сдружение „Въздух за здраве“, с ръководител д-р Симидчиев. Проектът се финансира по Програма „Европа” и е на тема: „Връзката между измервания на ФПЧ и здравни индикатори за остра заболеваемост в София“.

"Тази година въведохме специален приоритет за тема въздух в проектите, които се финансират по Програма „Европа”. Подкрепени са общо три проекта" – каза столичният кмет.

"Изследванията показват, че проблемът със замърсяването на въздуха се приема от гражданите като ключов за решаване и 70% от хората смятат, че проблемът е решим само с тяхното лично участие. Освен инвестиции решението за качеството на въздуха изисква и прякото участие на всеки от нас" – каза също столичният кмет.

Йорданка Фандъкова посочи, че Столичната община изпълнява поредната програма с над 100 мерки и дейности за подобряване на качеството на въздуха. Новата „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026” е по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020".

Кметът открои четири направления на работа: първо – осигуряване на информация, второ – модернизацията на градския транспорт, трето – подмяната на старото битово отопление с екологично, и четвърто – озеленяване и залесяване.

Изпълнен е пилотен проект в район „Красна поляна“ за доставка и монтаж на 35 бр. филтри за комини за домашни горивни инсталации. С цел ограничаване и намаляване на замърсяването от битово отопление в Столична община изпълняваме два проекта, по които ще бъдат подменени отоплителните уреди на 20 000 домакинства с по-екологичен начин на отопление. Столичната община изпълнява и проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“ (AIRTHINGS), финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020) на ЕС. По него ще бъдат монтирани 22 сензорни станции за отчитане на качеството на атмосферния въздух, като те ще предоставят данни в реално време заедно със станциите на ИА „Околна среда”.

По отношение на транспорта – в момента се строи третата линия на метрото, с която ще бъдат намалени на 90 хил. тона годишно вредните емисии във въздуха, през следващата година метрото ще стане 52 км в града; подменен на 90% е автобусния парк, тролейбусния парк, очаква се до края на годината доставката на още 15 електробуса и 13 нови трамвая. Столичната община ще кандидатства и по ОП "Околна среда 2014 – 2020 г." за доставка на още нови електробуси, тролейбуси, трамваи и станции за зареждането им. Общият размер на средствата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за София е 218 млн. лв.

"Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух" е процедурата, по която общината кандидатства. Ще бъдат доставени 30 нови 6-7 метрови електробуса и 22 нови 8-9 метрови електробуса и специализирано оборудване за тях (зарядни станции) за откриване на нови линии с довозваща функция от спирки на метрото и трамваите. Тяхната обща стойност е 30,3 млн. лв. Другите нови превозни средства за градския транспорт са 30 нови нископодови единични електробуса и 25 нископодови съчленени трамвая, които ще подменят старите мотриси по линии №№ 4 и 18 и ще допълнят мотриси по линия номер 5. 

Ежегодно общината изпълнява дейности по озеленяване, възстановяване на паркове и градини и залесяване. Засаждаме над 2000 нови дървета в града и залесяваме около 100 дка общински земи около града.

12.07.2019