Фандъкова: Столична община въведе управленска иновация в сферата на сигурността и превенцията

Техническо оборудване, което се използва при борба с различни природни бедствия, получава общинското звено за аварийно-спасителна дейност


Техническо оборудване, което се използва при борба с различни природни бедствия, получава общинското звено за аварийно-спасителна дейност и доброволното формирование на Столична община. 
Техниката е получена като дарение в рамките на сътрудничество между Конфедерация Швейцария, ГД Пожарна безопасност и защита на населението и Националното сдружение на общините в България. Дарението се осъществява на базата на сътрудничеството между България и Конфедерация Швейцария и по конкретно между структурите, отговорни за защита на населението при бедствия и аварии. 
Столичната община е първата, която сформира доброволно формирование и специално аварийно-спасително звено, което с решение на Столичен общински съвет е част от дирекция "Аварийна помощ и превенция". 
Управленска иновация въведе Столична община в областта на аварийно-спасителната дейност и превенцията със създаването на първото звено за аварийно-спасителна дейност и доброволно формирование. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при предаване на техниката в присъствието на главен комисар Николай Николов - ГД Пожарна безопасност и защита на населението, Даниел Панов, председател на НСОРБ и кмет на Велико Търново, Бено Бюлман - директор на Федералната служба по защита на населението на Конфедерация Швейцария. 
Сътрудничеството с Конфедерация Швейцария е много важно, каза гл.комисар Николов. По думите му това не е сътрудничество само на техническо дарение, а голямата идея е реализиране на модел за обмяна на опит, като освен на национално ниво се предвижда подписване на споразумение за сътрудничество между Столичната дирекция за пожарна безопосност и защита на населението и дирекцията в Берн. 
Дарението, доставено от Швейцария, включва компресори за извършване на спасителни дейности, отводняване и разбиване, моторни триони, шлангове за гасене, пробивни триони и др. Специализираната техника се използва при различни аварии като наводнения, пожари, земетресения. 
Аварийно-спасителното звено на Столична община извършва основни дейности при усложнени метеорологични и пътни условия (обилен снеговалеж, обилни валежи и др.), превантивна работа чрез следене в реално време на нивата на реките на територията на Столична община, наблюдава системата за превенция на горски пожари, която е изградена на територията на Столична община, както и различни други дейности. Помага след наводненията в Скопие, Мизия. 
Доброволното формирование на Столична община включва 66 души, които са преминали основно обучение. Екипи участваха при погасяването на големите пожари, възникнали на територията на парк "Витоша" - местността "Бистришко бранище", местността "Меча поляна", над с. Подгумер и над с. Локорско.

11.05.2017