Фандъкова: Столичната община ще задължи собственика на сградата на Царските конюшни да я възстанови в автентичния ѝ вид

Кметът на София Йорданка Фандъкова сформира експертна комисия с представители от направление “Архитектура и градоустройство“ на Столична община и от район “Оборище“, която да направи оценка на щетите на пострадалата от пожар сграда на Царските конюшни и да задължи собственика да я възстанови в автентичния ѝ вид.

Столичната община с приетия през 2015 г. Подробен устройствен план за местност “Център – Зона А” запазва сградите на Царските конюшни. При изработването на Плана Столичната община установява, че сградите притежават високи исторически качества и, въпреки че нямат статут на паметник на културата, с Плана е предвидено запазването им. В специфичните правила и норми, които са неразделна част от Плана, е записано, че “в кв. 532 не се допуска пристрояване, надстрояване и ново строитество”. Единствено допустими са дейности по консервация и реставрация на сградите в комплекса. Това е и причината главният архитект на Столична община през май 2017 г. да откаже издаването на виза за високо строителство, поискано от собственика.

През февруари тази година кметът на София е поискала от Министерството на културата сградите на Царските конюшни да бъдат обявени за паметник на културата с най-високата степен на защита: “от национално значение”. Със същото писмо е поискан статут и за къща на ул. “Хан Крум”, както и възстановяване на свален статут на още три сгради: на ул. “Шести септември”, на бул. “Васил Левски” и на бул. “Цариградско шосе”.

29.07.2018