Фандъкова: "София и Москва имат близки визии за промяна на градовете с цел подобряване на градската среда в полза на хората"

Архитектурните политики на градовете и трансформацията на публичните пространства; развитие на пешеходни зони и места за култура, на градския транспорт и алтернативни начини на придвижване. Това са част от идеите, които София и Москва развиват. Големите градове решават общи предизвикателства и насочват визиите си за развитие към сходни приоритети в градоустройствено отношение. Това коментираха публично в първото събитие "Разговори за града" в присъствието на кмета на София Йорданка Фандъкова главните архитекти на София и Москва – арх. Здравко Здравков и арх. Сергей Кузнецов.

"София и Москва имат близки визии за обновяване и промяна на градовете с цел подобряване на градската среда в полза на хората" – каза в изказването си по време на форума кметът на София Йорданка Фандъкова. Градовете имат и общи проблеми за решаване: благоустрояване и разширяване на тротоарите, засаждане на повече дървета по тях, подобряване на организацията на паркиране, намаляване на рекламата в града, ремонтиране на фасадите на сградите и премахване на въздушните кабелни мрежи, подобряване на информационната система на града, организиране на повече културни събития на открито.

"Впечатляващ е резултатът, който Москва е постигнала за последните години. Мащабите са различни, но е важна посоката" – каза също кметът Фандъкова. Преди една година в София беше представен докладът на датския урбанист проф. арх. Ян Геел "София – град за хората", който е работил и за Москва.

Арх. Здравко Здравков представи направеното през тази изминала година в изпълнение на препоръките в доклада, както и някои от предстоящите дейности, по които вече се работи.

Арх. Кузнецов запозна аудиторията с опита на Москва в тази насока: изработване на мастерпланове, провеждане на архитектурни конкурси, обновяване на градски пространства.

Специално място бе отделено и на провеждането на международни архитектурни конкурси. София вече обяви такъв за важното централно пространство около храма "Света Неделя", където през последните години Столична община финансира извършването на археологически проучвания. "Тръгнахме по пътя на това да превръщаме градовете си от "градове на автомобилите и предприемачите" в "градове на хората" – разказа главният архитект на София Здравко Здравков. Посоката е свързана с цялостна промяна в града, която приоритизира пешеходните пространства, премахване на незаконната реклама, подреждане на града. "Опитът, който има в Москва, е огромен и това ни дава предимство, за да може ние, взимайки доброто от техните решения, да го превърнем и при нас, в София" – коментира също арх. Здравков.

Главният архитект на Москва сподели също, че: "В София виждам голям потенциал и трябва да кажем, че тук подобен остър проблем като в Москва преди няколко години със задръстванията липсва. Много е озеленена София и в един кратък период бихте могли да постигнете много положителни промени." Сериозно ограничаване на паркирането в центъра е въведено в Москва и това се възприема положително от повечето хора, сподели главният архитект на Москва Сергей Кузнецов. По думите му намаляването на автомобилния транспорт и паркирането в централната част на града дава положителен резултат.

"Наред с трансформирането на публичните пространства, подобряване на градския транспорт, велосипедната система продължава да се развива, като посоката на развитие е свързана със създаване на онези липсващи звена на развитие на велосипедно придвижване, така че да се направи "велосипеден пръстен" – обясни арх. Здравков.

"Разговори за града" е събитие, инициирано от главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков. Денят за това е специално избран – първият понеделник от октомври, който е Международният ден на архитектурата. За тази година мотото е "Архитектура: за по-добър свят".

02.10.2018