Фандъкова: "Сериозният контрол върху горенето на гуми и текстил е една от мерките за по-чист въздух"

"Сериозният контрол върху нерегламентираното горене на гуми, дрехи и стари дограми е една  от мерките за по-чист въздух". Това каза  кметът на София Йорданка Фандъкова по време на представянето на Националната програма за качеството на въздуха.   

Кметът Фандъкова припомни, че Столичната община е разкрила  5 пункта за събиране на стари гуми и един мобилен. До момента са събрани  над 7500 гуми като е предотвратено  нерегламентираното им изгаряне.

"В началото на септември общината стартира  кампания за събиране на стари дрехи и обувки, за което вече има разположени специални контейнери и мобилен пункт. От началото на кампанията  мобилният пункт е събрал 3 тона текстил, с което са спестени около 1.6 т емисии. По наши данни годишно в София текстилните отпадъци са около 12 хил. т, затова планираме заедно с фирмите за разделно събиране да поставим повече специални контейнери за текстил. За нас е важно текстилът да не попада както в смесения битов отпадък, така и в ръцете на хора, които биха го използвали като вид гориво за отопление" – посочи още Фандъкова.

"Увеличен е и броят на извозването на едрогабаритни отпадъци като извозването им от рисковите райони е всекидневно. През 2017 г. сме събрали над 68 хиляди тона едрогабаритни отпадъци, а в първите девет месеца на 2018 г. – 52 хиляди тона. Столичният инспекторат работи и за регламентиране на събирането на старата дограма при смяната ѝ от фирмите. Целта ни е да предотвратим изгарянето на всички тези отпадъци и използването им за битово отопление" –  посочи още столичният кмет.

Заедно с РИОСВ от декември миналата година започнахме съвместни проверки на автосервизи и пунктове за вторични суровини – проверени до момента са 405 автосервиза и 86 пункта за смяна на гуми. Общата ни цел е да предотвратим използването на горимите отпадъци за отопление и нереграментирано изгаряне и те да бъдат предавани по установения ред.

 

27.09.2018