Фандъкова: "Ще предложим стипендиантска програма за студенти от Медицинския колеж в София"

"Столичната община високо цени сферата на здравеопазването и образованието по медицина, затова Медицинският университет, който е един от най-добрите университети в столицата, и Медицинският колеж са важни и гледаме на вас като наши партньори, като хора, които могат да гарантират доброто здравеопазване в града ни".

Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в думите си пред директори, преподаватели и студенти от Медицинския колеж в София по повод 175 години от рождението на неговия патрон – Йорданка Филаретова. Кметът на София поздрави студентите и техните преподаватели. "Столична община има много ясно виждане по отношение на общинското здравеопазване", подчерта Фандъкова. "Имаме ясни управленски приоритети общинското здравеопазване да се развива и да има перспектива. За мен най-важни са хората, които управляват и работят като специалисти в тази система", посочи също кметът на София.

Фандъкова каза, че "Столичната община инвестира в развитието на общинското здравеопазване. Всяка година отделяме между 9 – 10 млн. лв. от своя бюджет за дофинансиране на здравни услуги в общинските болници, които не се покриват от НЗОК. За последните две години сме осигурили близо 3 млн. лв. за ремонти и ново медицинско оборудване на общинските лечебни заведения.

В сферата на здравеопазването създадохме няколко иновативни програми, най-новата от тях е за стипендия за медицински специалисти по здравни грижи по специалност "Медицинска сестра" във Факултета по обществено здраве към Медицински университет. Надявам се да насочим и усилия към Медицинския колеж в София и ще предложим такава програма с цел подкрепа за младите хора. За нас е важен ангажиментът бъдещите специалисти да останат да работят в общинското здравеопазване. Заедно с Медицинския колеж ще подготвим стипендиантска програма", посочи също Фандъкова.

"Медицинският колеж носи името на човек, притежаващ изключителни християнски добродетели. Вярвам, че младите хора са носители на тези ценности", каза също кметът Фандъкова.

19.03.2018