Фандъкова: Създаваме специална кредитна линия за възстановяване на сгради-паметници на културата

Кметът на София участва в учредяването на Национална асоциация за развитие на историческите зони в България

Специална кредитна линия за възстановяване на сгради-паметници на културата пуска Общинска банка по предложение на Столична община. Целта ни е да намерим и допълнителни механизми за подпомагане на собствениците. Програмата се казва „Град с история“ е ще финансира до 70% от стойността на имота при изгодни условия. Имаме готовност при системен отказ на собствениците на паметници на културата от местно значение да ги възстановят, да учредим ипотека върху имота като общината извърши реставрацията. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на дискусия „Историческите градове – опазване и развитие“, организирана съвместно с вестник „24 часа“ и Столична община.
В дискусията взеха участие сенатор Ив Дож, който е автор на Закона за опазване на историческите сгради във Франция, Н.Пр. посланика на Франция – Ерик Льобедел, арх. Ален Маринос – експерт от Франция в областта на културно-историческото наследство, както и министрите Боил Банов, Николай Нанков.
Затова е важно последователното прилагане на целия инструментариум от мерки за защита на паметници на културата, който дава Закона за културното наследство. Първата стъпка са предписанията - емблематичните къщата на Яворов, къщата на Фингов, Захарна фабрика, Съюза на българските индустриалци на ул. “Шишман”, сгради на бул. “Хр. Ботев”, ул. “Шести септември”, бул. “Патриарх Евтимий” са с актове за незабавни действия. Следващата стъпка е налагането на глоба при отказ на собствениците да възстановяват и ремонтират – досега сме наложили санкции в размер над 600 хил. лв. Чрез Закона за устройство и застрояване на София си осигурихме възможността да налагаме много по-голям размер глоби – по 100 хил. лв.
Съществен проблем е, че тези актове се обжалват и се влиза в дълги съдебни процедури. Трябва да се отчете, че става дума за паметници на културата, които изискват своевременни действия, за да бъдат спасени, каза също Фандъкова. Пример затова е предписанието за къщата на арх. Фингов на ул. „Шипка” № 38.
В рамките на събитието бе подписано учредяването на Национална асоциация за развитие на историческите зони в България. Целта е изработването на законодателни промени.
В Столична община работим по единен електронен регистър на всички паметници на културата – с информация за историята и състоянието им. Поискахме от Националния институт за опазване на културното наследство да ни предостави техния архив, който да дигитализираме за наша сметка. Всички решения на НИНКН и Министерството на културата за статути на културните ценности трябва да са публични. Затова официално поисках от министъра на културата да преразгледа свалянето на статутите на двете сгради на ул. „Шести септември“ №49 и бул. „Цариградско шосе“ №37, направено миналата година.
В последните години над 110 фасади на стари сгради в централните райони „Средец“ и „Възраждане“ бяха възстановени от собствениците, благодарение и на активната работа на кметовете на райони. Само в район „Възраждане“ са възстановени З8 сгради-паметници на културата, в момента се ремонтират още 4, а други 5 са в процедура по одобряване на проекти.

 

02.06.2017