Фандъкова: С над 320 камери разширихме и системата за видеонаблюдение

"С над 320 камери разширихме и системата за видеонаблюдение. В нея са включени още 22 училища." Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова на сесия по сигурността на Столичния общински съвет. "Видеонаблюдението е разширено в районите "Искър", "Витоша", "Илинден", "Подуяне", "Кремиковци", "Красно село" и "Младост", както и на публични обекти в  ж.к. „Красна поляна“ , кв. „Орландовци“, кв. „Д. Миленков“,  кв. „Абдовица“. Системата е разширена и с локален център за видеоконтрол в районна администрация „Искър“ и 08. РУ – СДВР. Това разширяване направихме заедно с инициативните комитети от съответните квартали.

Системата за видеонаблюдение на Столична община в момента включва над 3000 камери – около 2000 в училища, детски градини и социални обекти и около 1000 на публични площи."

По думите на Фандъкова „Сигурността е ключов приоритет в нашата работа, който изисква всекидневно взаимодействие със структурите на МВР, НСО, ДАНС, Министерство на отбраната (МО) и др. Двете ресорни дирекции „Сигурност“ и „Аварийна помощ и превенция“, както и аз самата сме в отлична координация с всички институции, с които заедно работим за по-сигурна градска среда, защита на живота и здравето на гражданите и опазване  на частното и публично имущество.“

"През 2018 г. в рамките на подготовката за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз заедно с МВР реализирахме ключов проект за системата на сигурност в София – изградихме интегрирана автоматизирана система за видеонаблюдение – посочи също кметът. – Преди изграждане на различните системи се оперираха от различни структури без интеграция между тях. С интегрираната системата реално свързахме всички центрове за видеонаблюдение на Столична община и СДВР, като видеоинформация се получава едновременно и независимо в реално време.  Освен това системата разполага с аналитични функционалности – разпознаване на номера, автоматични справки и т.н.  Проектът е реализиран така, че позволява разширяване и интегриране. 

През 2019 г. планираме разширяване на видеоцентъра, така че да осигурим възможност за инсталиране на ново оборудване и разширение. Предстои разширяване на системата за видеонаблюдение по ул. „Граф Игнатиев“, пл. „Гарибалди“, градината около "Св. Седмочисленици" и градината „Кристал“.

Ключова роля за сигурността и защитата на гражданите има работата на екипите ни по време на кризи, природни бедствия и действията по превенция. Преди няколко години бе създадена специална дирекция за бърза и адекватна реакция при инциденти, тежки метеорологични условия и за координация на всички дейности по превенция. Екипи на дирекцията са осигурили аварийното почистване на  над 16 км речни корита и дерета. Екипите на дирекцията работят в отлична координация с кметовете на райони като реално подпомагат дейността им. Отделно от Столична община през 2018 г. планово са почистени 53 км речни корита на 97 участъка. За 2019 г. сме изготвили програма за планово почистване на 183 бр. речни участъци с обща дължина над 100 км.  Освен това сме планирали и ремонта и надграждането на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров с дължина почти 2 км.

През годината са проверени състоянието на язовирните стени, преливните съоръжения, изпускателите и проводимостта на речните корита след преливника на язовирите общинска собственост.

Екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ ежедневно извършват обходи на критични участъци, оказват съдействие и подпомагат организацията на движение в съботно-неделните дни в Природен парк „Витоша“. Организират и съпровождат автобусите, превозващи деца и ученици. Дирекцията организира и дейността на Доброволното формирование на Столична община, за което е осигурена нужната екипировка, специализирана техника и оборудване.

През учебната 2017/2018 г.  дирекцията продължи обучението на ученици от столичните училища. На учебен полигон „Панчарево“ над 1500 ученици получиха знания за реакция при бедствия, аварии и кризи. 

През 2018 г.  са обработени  3 248 заявления за масови мероприятия, които са проведени на територията на общината. 

28.03.2019