Фандъкова: Разделното събиране на отпадъците е особено важно за качеството на въздуха

„Правилното разделяне и изхвърляне на горимите битовите отпадъци – в това число едрогабаритните отпадъци, строителните отпадъци от дома, както и гумите, и текстила, е от изключително значение за качеството на въздуха в града ни“. Това подчерта кметът на Столична община Йорданка Фандъкова в приветствие към участниците в Третата международна конференция (Benefit As You Recycle) „Разделно събиране на отпадъците за по-чист въздух“, организирана от Столична община. Тя акцентира върху съществуващата система на СО за разделно сметосъбиране и сметоизвозване на различни потоци отпадъци, която разпознава 12 вида отпадъци, и напомни за връзката между изхвърлянето на горими отпадъци от бита и качеството на атмосферния въздух. „Колкото сме по-информирани къде и кога да изхвърляме различните си отпадъци, толкова по-малко от тях ще бъдат събирани и изгаряни неправомерно от смесените контейнери, замърсявайки въздуха“ – подчерта още кметът.

В рамките на конференцията бяха представени подробно начините за сметосъбиране и сметоизвозване на различните видове отпадъци и беше поставен акцент върху информираността на гражданите.

„Обръщаме се към всички граждани, когато планират изхвърляне на потенциално горими отпадъци, различни от опаковките, първо да проверят къде и как могат да направят това по най-екологичния начин, на sofia.bg/waste”, подчерта зам.-кметът по екология в СО Йоана Христова. Тя припомни, че 8% от замърсяването на въздуха с фини прахови частици идва от организирани и неорганизирани източници, като в голямата си степен това е именно изгарянето на горими отпадъци.

11.10.2018