Фандъкова: Работим по иновативен проект за автоматизиран контрол на сметосъбирането от контейнери

"Пилотен проект за автоматизиран контрол на сметосъбирането от контейнерите за смесен битов отпадък е в процес на тестови период в София. Той се реализира по възлагане на Столична община на екип от млади хора. Проектът се реализира на базата на старт-ъп Binary. Кметът на София Йорданка Фандъкова разговаря с екипа, реализиращ проекта, и се запозна с процеса на контрол и събиране на данни в офиса на Binary. В София търсим иновативни идеи, които развиват виждането ни за София като зелен град. Важно е, че системата позволява да се контролира процеса на генериран трафик при сметоизвозване, както и да се надгради системата в зависимост от спецификата на различните райони на София", каза кметът Фандъкова.

Целта на пилотния проект е оптимизиране на управлението на сметосъбирането. Проектът осигурява видимост за процесите по запълване и обслужване на контейнерите за смесен битов отпадък чрез платформа за наблюдение в реално време. Данните в реално време се проследяват по дни и часове чрез gps и сензор.

Чрез електронна платформа се вижда запълняемостта на капацитета на контейнера, като цветен код индикира пет нива на запълване. Платформата показва кога контейнерът е обслужен от камион на оператора. По този начин се получава информация за: средното време за запълване, броя събирания за 24 часа и ефективност на обслужването. Тестовият период към момента се реализира в контейнери на територията на кв "Люлин", "Разсадника", "Бели брези" и "Красно село".
 

09.03.2018