Фандъкова: "Привличането на млади, креативни, добре образовани хора в сферата на образованието е приоритет..."

"Привличането на млади, креативни, добре образовани хора в сферата на образованието е приоритет и се отразява на цялостното развитие на българските училища и детски градини". Това каза кметът на София по време на откриването на международната конференция, посветена на подкрепата на младите учители. Конференцията е организирана от Синдиката на българските учители, Министерството на образованието и науката и Европейския синдикален комитет по образование, както и програмата на Европейския съюз – Програма "Еразъм +" .   

„Инвестицията в обновени сгради и технически средства е изключително важна, защото средата възпитава. Учебниците и учебните програмите дават рамката от знания и умения, които учениците трябва да усвоят, но най-важен си остава учителят. Той е човекът, който мотивира, възпитава, провокира децата да търсят решения и на практика създава връзката между тях и новите знания“, каза още кметът на София Фандъкова.  В периода  от 2013 до 2017 година в столичните детски градини са открити  164 нови работни места за учители. В училищата близо 9% от учителите са млади хора до 30-годишна възраст, в детските градини са 8% от всички учители.  Работещите учители на възраст от 31 до 40 години в детските градини са 18 процента от всички учители, а в училищата – 13%.   Кметът посочи, че за нея "е важно този процент да расте, за да се постигне баланс между опитните преподаватели и младите иновативни учители. Подкрепата за младите учители е много важна и тя е свързана както с адекватното заплащане на труда им, така и с възможността да  израстват в професията, да получават допълнителни квалификации и да имат свободата да прилагат различни иновативни методи в образователния процес", посочи още Фандъкова. Според Фандъкова директорите и опитните учители имат задачата да подкрепят младите учители в първите им професионални стъпки и да подпомогнат тяхната работа.   

27.03.2018