Фандъкова подписа договор за реставрация на късноантичния мавзолей до Южния парк

Културно-историческата ценност ще бъде отворена за туристи

Столичната община участва като водещ партньор в проект „Повишаване на туристическата активност на София и Ниш“ по Програма за ТГС Интеррег – ИПП България – Сърбия, приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“ към МРРБ. По проекта ще бъдат извършени ремонтни дейности, както и консервация, реставрация, експониране и социализация на археологическите останки от късноантичен мавзолей, който е открит в непосредствена близост до Южния парк в София.

Кметът на София Йорданка Фандъкова подписа днес договора по проекта.

Проучванията на обекта  са извършени  през 2001 г. под ръководството на археолози от „Регионален исторически музей – София“. Късноантичният мавзолей към днешна дата не е достъпен за посетители. Чрез проекта се цели реставриране и популяризиране на античния мавзолей в София, както и изграждане, развитие на обекта като модерна и съвременна туристическа атракция.

Освен консервационно-реставрационни дейности по археологическите останки на античния мавзолей, одобреният инвестиционен проект включва и изграждане на подземна електро- и ВиК инфраструктура, изграждане на информационен център, нова алейна мрежа за осигуряване на достъп на посетителите до експонираните обекти, алейно осветление, места за отдих и детски кът, както и озеленяване.

Проектът е на стойност 990 000 лв., от които 430 000 лв. са безвъзмездна финансова  помощ по Програмата за ТГС Интеррег – ИПП България – Сърбия, а останалите 560 000  лв. са от бюджета на Столична община.

Останалите партньори по проекта са Туристическа организация Ниш, Сдружение „Институт за прогрес и сътрудничество в региона на Западните Балкани – Ниш“ и Сдружение „Любов и светлина“ – Монтана.

Срокът за изпълнението на проекта е две години.

 

19.08.2019