Фандъкова: По програмата на Столична община за домашно компостиране са предоставени над 8 000 компостера

"Работим последователно за разделното събиране на отпадъците, оползотворяването им и превръщането им в ресурс и намаляване на депонирането. С дейността на цялата система от инсталации за третиране на отпадъците на София сме постигнали през 2017 г. 84% рециклиране и оползотворяване на отпадъците и 16% депониране. Програмата за домашно компостиране, която започнахме още през 2010 г., се развива и досега са предоставени на домакинства, детски градини и училища, паркове общо над 8000 компостера." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на програмата в с. Железница, район "Панчарево".

Тази година предоставяме 2800 броя компостери, от тях 743 са в район „Панчарево“. Кампанията се радва на голям интерес. Бяхме определили по-малка бройка за раздаване, но след като събрахме кандидатурите, решихме да не връщаме никого и така да удовлетворим всички желаещи.

София разполага с инсалации за преработване на зелени и биоотпадъци, от които се произвежда компост и ел. енергия. От 2014 г. всички биоотпадъци – храни от ресторанти, общински детски градини, пазари, търговски вериги, и зелените отпадъци – клони, листа, трева – се събират разделно и преработват. Инсталациите за зелени и биоотпадъци са част от завода за преработка на отпадъците.

От началото на 2015 г. предоставяме безвъзмездно до 10 кг. компост от инсталациите на всички столичани, които са заплатили такса битови отпадъци. Част от произведения компост се използва обратно в градините и парковете на София.

От 2015 г. София има завод за отпадъци, който преработва целия битов отпадък, изхвърлен от всеки от нас. Нашата основна цел е да превърнем отпадъците в ресурс и това вече се случва. От началото на тази година до края на август са събрани разделно и преработени над 9900 т зелени отпадъци, като от тях са произведени 7410 т компост.

"С дейността на цялата система от инсталации за третиране на отпадъците сме постигнали през 2017 г. 84% рециклиране и оползотворяване на отпадъците и 16% депониране. Само преди 10-ина години София депонираше 100% от отпадъците си" – каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

 

 

14.09.2018