Фандъкова: "Осигуряваме 24-часово наблюдение на общинските язовири"

"През 2017 г. почистихме над 100 км речни корита, включително 5 км от река Искър

Осигуряваме 24-часово наблюдение на общинските язовири". Това каза кметът на Столична община Йорданка Фандъкова при проверка на язовир "Мърчаево". Създадохме организация за наблюдение на водните нива в язовирите. Към настоящия момент се извършва контролирано изпускане на водни количества през основните изпускатели на язовирите "Мрамор", "Мърчаево" и "Суходол 2".

"Екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ проверяват на място. Разчитам и на кметовете на райони и на населените места", каза също кметът Фандъкова. На територията на Столична община има 6 общински язовира, като три от тях са „Мърчаево“, „Мрамор“ и „Суходол 2“, останалите три („Бистрица“, „Кремиковци“ и „Сеславци“) са изпразнени.

"Към момента обстановката е спокойна. Общината ежегодно почиства язовирните стени и 500-метровите участъци под преливните съоръжения на язовирите. Изпълняваме технически контрол на язовирите – общинска собственост, като през годината ще продължат наблюденията и измерванията на контролно-измервателните им системи.

Язовир "Мърчаево" е един от общинските язовири, на който през 2012 г. с финансовата подкрепа на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане извършихме основен ремонт", посочи също Фандъкова. Изграден е стоманобетонов парапет за обезопасяване на съоръжението, ремонтирана е облицовката на преливното съоръжение и отводящия канал. За наблюдение на язовирната стена и хидротехническите съоръжения към нея е изградена контролно-измервателна система.

Поддържа се подходящ свободен обем и на трите язовира и се прави контролирано изпускане. Кметът Фандъкова благодари на "Напоителни системи", които поддържат язовир "Суходол" на територията на Столична община.

Столична община ежегодно извършва почистване на речните корита. През 2017 г. почистихме над 117 км речни участъци, включително 5 км от река Искър в район „Кремиковци“, както и водостоците на "Софийски околовръстен път".

През тази година също се предвижда превенция по отношение на водните обекти, като ще бъдат почистени 85 км речни корита.

 

Фотограф: Гео Калев

13.03.2018