Фандъкова: Образованието подготвя кадрите за бъдещето

Образованието подготвя кадрите, необходими за бъдещето. Затова е важна модернизацията на образованието и то да отговори на нуждите на развитието на икономиката и бизнеса. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на конференция за висшето образование, организирано от КНСБ, на която присъстваха министърът на образованието Красимир Вълчев и председателят на парламентарната комисия по образование Милена Дамянова, президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Фандъкова посочи, че Столичната община от години работи с висшите училища, привличайки науката в управлението. Към кмета на общината работи Експертен съвет по наука. София е първата община със стратегия за интелигентна специализация.
В София работят най-много хора с висше образование - 50% от работоспособното население е с висше образование (при средно ниво за страната 27,5%), едва 3% от работоспособното население в София е с основно или по-ниско образование.
Сред най-търсените кадри са всякакви инженерни специалисти: биомедицински инженери, 3D инженери, скейт парк инженери (изготвят дизайн за скейтъри и площадки), оптични инженери, машинни и електроинженери, инженери автоматизация, инженери продажби, инженери химици. Статистиката показва постоянен ръст на заетите в Ай Ти сектора и аутсорсинг услугите, като заетите в двата сектора са около 200 000 души през 2016 г.
Бизнесът, който инвестира в София е привлечен от града заради комплекс от фактори, но една от основните е квалификацията на работната ръка.
Общинската агенция за инвестиции, която създадохме, подготвя създаването на Дигитална карта за бизнеса и образованието. В дигиталната карта ще има информация за висшите училища, професионалните направления и броя на студентите в тях, както и наукометрични данни за висшето училище, посочи също кметът Фандъкова.
По думите на кмета извеждането на образованието като водещ сектор зависи от всички нас, посочи също кметът на София и затова е важен диалогът между институциите, висшите училища и бизнеса.
 

 

20.06.2017