Фандъкова недоволна от ремонта на Зона 4

Няма да приемем обектите от зоната в този вид

"Спирам строителните дейности в зоната около пл. „Ал. Невски“, докато изпълнителят на ремонта „ПСТ Груп“ не отстрани некачествено извършени дейности, констатирани многократно. До отстраняване на забележките не спира да тече срокът за изпълнение на договора. Надявам се, че това ще накара изпълнителя най-накрая да си свърши качествено работата и да мобилизира нужния ресурс от работници." Това обяви кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на градина „Св. Климент Охридски“ заедно с главния архитект на София арх. Здравко Здравков и зам.-кметa Дончо Барбалов.

По думите на Фандъкова „Абсурдно е твърдението, че в този вид градините „Кристал“, „Св. Климент Охридски“ и части от тротоарите по ул. „Московска“ и бул. „Васил Левски“ са „напълно готови“. А отказът да се отстранят установените дефекти е недопустим. Категорично няма да подпишем Акт 15 за приемане на обектите в този вид, както иска изпълнителят.

Затова задействаме чл. 12 от договора, който гласи, че възложителят и надзорът имат право при констатиране на некачествено извършени работи да спрат извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Отстраняването на нарушенията е за сметка на изпълнителя и не води до спиране на срока за изпълнение на договора, като не може да служи за основание за удължаването му.

Докато не се отстранят всички забележки, Акт 15 няма да бъде подписан“ – каза също кметът Фандъкова.

Строителната площадка за тази зона беше открита на 2 юни. Срокът за изпълнение по договор е 365 календарни дни. До момента обектът е спиран за 49 дни през зимните месеци, като изпълнителят има претенции за още 17 дни, които се проверяват.

При неспазване на срока по договор изпълнителят дължи неустойка от 178 хил. лв. на ден, с максимален размер на глобата – 3,577 млн. лв. Допълнително при некачествено изпълнение санкцията за изпълнителя е 894 хил. лв.

„С много усилия сме защитили за цялостни ремонти на централната градска част на София европейски средства по ОП „Региони в растеж“ и няма да допуснем те да бъдат давани за лошо свършена работа“ – посочи също кметът на София.

 

 

19.03.2019