Фандъкова: "Мерките за чистотата на въздуха са каузът за по-здравословен живот и изискват усилие от всеки човек"

Фандъкова: "Мерките за чистотата на въздуха са каузът за по-здравословен живот и изискват усилие от всеки човек"

В София всички контролирани замърсители са в норма с изключение на фините прахови частици

"Темата за чистотата на въздуха изисква обединение на всички в една цел – подобряване чистотата на въздуха, която за нас в Столична община, е най-важната. Подобряване качеството на въздуха е приоритет, който залагаме във всичките ни проекти, по които работим. Пред нас стои най-важната задача за намаляване на фините прахови частици и тя стои пред нас в абсолютно всички проекти и сектори, които развиваме". Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на конференцията "Проблеми и решения за подобряване качеството на атмосферния въздух", организирана от Министерство на околната среда и водите.

Във форума участваха представители на всички институции, които имат отношение към решаването на проблема. Кметът на София посочи, че в София всички контролирани замърсители са в норма с изключение на фините прахови частици. Азотните оксиди, които преди 2 – 3 години имаха превишавания на годишна база, вече са в норма. Под праговете са въглеродният оксид и озонът, с които имат проблеми някои от големите европейски градове. Трябва да припомним, че след затварянето на Кремиковци през 2008 г., имаме значително подобряване на качеството на въздуха в София. Окуражителната новина от последните измервания на Националната система за контрол на качеството на въздуха е ясната тенденция за намаляване на средногодишните стойности на концентрацията на ФПЧ. Фактите, които всички знаем са, че транспортът и битовото отопление на твърдо гориво са основните източници на ФПЧ.

"В първата програма на Столична община бяха насочени усилия към обществения транспорт и има много добри резултати. С метрото пътуват 350 хиляди души на ден и спестяваме 75 хил. тона вредни емисии на година. С третата линия ще достигнем около половин милион дневни пътувания и 90 хил. тона спестени вредни емисии. Фандъкова посочи, че за 4 – 5 години успяхме да подменим 60% от автобусите, 90% от тролеите и да купим първите 25 нови трамвая. Всички 290 нови автобуса са със стандарт ЕВРО6 и сме в процедура по закупуване на още 120 автобуса на природен газ и първите 20 електробуса. Успяхме да реализираме най-мащабната модернизация на градския транспорт за толкова кратко време. По данни на Евростат за 2016 г. София е на 6-о място в ЕС по използване на градския транспорт и нашата цел е да увеличим този процент. Истината е, че мерките за чистотата на въздуха са каузът за по-здравословен живот и изискват усилие от всеки човек", каза кметът Фандъкова. "Затова съм убедена, че засилвайки вниманието на хората към проблема, към поведението на всеки, който допринася, то всеки ще е по-внимателен и склонен на промяна".

Чистотата на въздуха е кауза, за която институциите могат да имат само един съюзник и това са гражданите.

24.11.2017