Фандъкова: Къщата на Цветан Радославов няма да бъде нито събаряна, нито надстроявана

Къщата, в която е живял Цветан Радославов, автор на химна на България, на ул. „Ангел Кънчев“ №3 е паметник на културата и тя категорично няма да бъде нито събаряна, нито надстроявана. Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова в своя Фейсбук.

По инициатива на кмета Фандъкова и по предложение на главния архитект на София арх. Здравков Столична община възлага изработването на актуализирани режими за опазване на сградата и на цялата зона около паметника, които ще се предложат за приемане на Министерство на културата. Това е единственият законен начин, по който може да се въведат рестрикции на застрояване в зоната и се очаква, че Специализираният експертен съвет по опазване на недвижимото културно наследство към Министерство на културата ще го приеме.

Издадената през 2020 г. заповед за изменение на плана стъпва на внесено положително становище от Министерство на културата, като в заповедта е поставено условие за намаляване на застрояването. То обаче може да бъде законово гарантирано само, ако Министерство на културата приеме предложението на общината за въвеждане на нов охранителен режим в зоната на паметника. Затова поискахме от Министерство на културата да не съгласува проекти за намеси в сградата и охранителната ѝ зона до приемане на новите режими за опазване, каза също Фандъкова. Това е общото ни становище с кмета на район „Средец“ Трайчо Трайков, който по закон има задължение да съобщи заповедта и да събере възраженията към нея, посочи също кметът Фандъкова.

Изработването на режими за опазване, които да определят обхвата на допустимите намеси, в зони, е ключова задача както за защита на паметниците на културата, така и на средата около тях. Затова и по инициатива на главния архитект Столична община разработи такива режими за цялата зона между бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Георги С. Раковски“, както и за всички единични недвижими културни ценности в нея.

По думите на кмета на София „Надявам се, че нашите предложения ще бъдат приети от Министерство на културата и неговата специализирана администрация, която единствена има право да утвърждава режимите за опазване на културните ценности.“

20.04.2021