Фандъкова: Изменението на ОУП на София да бъде в съответствие с визията за развитие на града като зелен и иновативен

Изменението на Общия устройствен план (ОУП) на София трябва да бъде в съответствие с визията за развитие на града като зелен и иновативен. Това каза кметът на София на 24 юли 2-17г. при представяне на работата по проекта „Визия за София“.

На представянето на работата по проекта “Дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии” (Визия за София) присъстваха председателят  на Столичен общински съвет Елен Герджиков, главният архитект на общината арх. Здравко Здравков и директорът на ОП „Софпроект – ОГП“ арх. Любо Георгиев.

Инициативата се реализира след решение на Столичeн общински съвет и ще послужи за основа на всички бъдещи стратегии за развитие на града до 2050.

В своите думи кметът Фандъкова посочи, че „В последните години работим с ясни приоритети за развитие на София като зелен и иновативен град. Тази визия залагаме като водещ принцип и изискване във всички наши проекти. Динамичните промени и предизвикателства в милионния ни град и целта да защитим визията за София като зелен и иновативен град, която заложих в моята управленска програма и която софиянци подкрепиха, изисква промяна в Общия устройствен план (ОУП) на града. В последните години работим с ясни приоритети за развитието на София като зелен и иновативен град. За да постигаме устойчиви резултати в това развитие е необходимо правилно планиране. Изменението на ОУП трябва да бъде в съответствие с тази визия за града. Работата ни по промяна в ОУП стартира реално преди около година – като основна задача при назначаването на новия главен архитект на София. Промяната започна с предложенията за законодателни промени в Закона за устройство и застрояване на Столична община, които екипът на главния архитект подготви в изпълнение на тази задача. С промените целим допълнителна защита на зелените площи и ограничения за строителство на високи сгради. Очаквам през октомври месец тези промени да бъдат факт, благодарение на народните представители от ГЕРБ, които подкрепиха тези предложения за промени.“.

По думите на кмета Фандъкова “Mина времето, когато важни стратегически документи се изработваха в един кабинет от няколко експерта и се съобщаваха на хората. Сега Визията ще подобри начина на градско планиране, като включи още в началото на процесите на взимане на решения всички хора и организации, които участват в създаването на общото бъдеще на София: общински власти и администрация, неправителствени организации, инвеститори, изследователи, експерти и граждани.”

“Фактът, че сме тук сега с този екип означава, че вече е сменен моделът на градско планиране и започваме по нов, модерен и диалогичен начин. Тази задача си я поставихме самите ние, когато преди месеци Столичният общински съвет взе решение, определи методика и постави задача на главния архитект да стартира изработването на Визията. Тя ще търси консенсус и ще бъде не само ориентир, но и най-важният дългосрочен документ, който ще съдържа споделената ни представа за това как искаме да изглежда градът ни в бъдеще.”, добави Елен Герджиков.

“Визията ще ни позволи да действаме не само по законосъобразност, но и по целесъобразност.”, коментира главният архитект на Столична община Здравко Здравков. “Възможно е при мен да дойде инвестиционен проект, който отговаря на правилата и нормите, но не отговаря на Визията за развитие на София. Затова имаме необходимостта от създаването на такъв стратегически документ, който да включва посоките, в които искаме да се развиваме.”

 

Ръковидителят на Визия за София арх. Любо Георгиев представи как ще протича работата по инициативата, която включва събиране, обобщаване, създаване, дискутиране и анализ на информацията по всички теми, свързани с бъдещето на София. Процесът се координира от екип Визия, който работи за постигането на максимално включване и информиран диалог между всички участници.

В летните месеци на 2017 ще бъдат събрани наличните данни за града, а през есента ще започне публичното дискутиране на различните теми. На основата на дискусиите, през пролетта на 2018 ще бъде предложен работен вариант на Визията, който отново ще бъде дискутиран от широката общественост чрез информиран диалог. През есента на 2018 Визията следва да бъде представена за решение в Столичен общински съвет.

24.07.2017