Фандъкова: Готови са първите 6 пилотни проекта за намаляване ефекта на т.нар. "топлинни острови" чрез улично озеленяване

 

Столична община и СУ „Св. Климент Охридски“ организираха конференция „Зелената трансформация на София“

 

"Вече сме готови с първите 6 пилотни проекта, с които да намалим негативното влияние на "топлинните острови" чрез улично озеленяване. По препоръки на Лесотехническия университет – пилотните проекти за улично озеленяване са разделителни зелени ивици на бул. „Цветан Лазаров“, бул. „Андрей Ляпчев, бул. „Г. М. Димитров“, озеленяване на терен при бул. „Сливница“ и бул. „П. Владигеров“, както и дворовете на 20-то основно училище „Тодор Минков“ и Втора градска болница." Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на конференцията „Зелената трансформация на София“, организирана заедно със Софийския университет по повод Международния ден на Земята (22 април).

"До момента заедно с научните среди от Лесотехническия университет заснехме така наречените "градски топлинни острови" и вече се работи по мерките за намаляване на техните негативните ефекти чрез различни паркоустройствени решения. С учени от Софийския университет започнахме заснемането и картотекирането на дървесната растителност и разработихме план за уличното озеленяване в София с препоръки за изграждането, поддържането и опазването му като елемент на зелената система на общината" – съобщи също кметът на София.

"Въз основа на разработения план за улично озеленяване екипите на заместник-кмета по екология Десислава Билева и на главния архитект на София арх. Здравков ще се въведе стандарт за улично озеленяване. Подготвят се три пилотни проекта за зелени решения на 2 големи линейни обекта – разделителни зелени ивици на бул. „България“, улично озеленяване по ул. „Обиколна“ в „Дружба“ и малка зелена градина с дървета на ул. „Искър“ – каза още Фандъкова.

Още тази пролет стартира озеленяване на двора на 20-то основно училище „Тодор Минков“, разделителните зелени ивици по бул. „Г. М. Димитров“ и на бул. „България“.

Столична община възнамерява да стартира обособяване на климатични хъбове и екопарк чрез прилагане на паркоустройствени способи, базирани на анализи от научно-приложни разработки за подобряване микроклимата, чрез  засаждане на подходящи дървесни и храстови видове, устойчиви на измененията в климата.

Кметът Фандъкова съобщи и за започналото засаждане на втората Нова гора на София. Планът е да бъдат засадени 86 хил. фиданки дъб на 136 дка в землището на Негован. Първата Нова гора на София в землището на Суходол – проект, който започна през 2018 г., вече е красива млада гора благодарение на труда на хиляди граждани на София. Фандъкова покани преподавателите и студентите да се включат в засаждането на Новата гора в рамките на пролетния или есенен залесителен сезони.

Фандъкова припомни и инициатива на общината „Моето зелено училище и моята зелена детска градина“, при която се засаждат дървета в дворовете на детски градини и училища.

Кметът Фандъкова обяви и началото на конкурс „Екоетикет“, който Столична община стартира. В конкурса ще има няколко категории – Най-зелен университет и Най-зелена търговска верига. "Създаването на софийски екоетикет има за цел да насърчи използването на възобновяеми източници, рециклирането на отпадъците, иновациите в дизайна и др. Чрез номинирането и награждаването на най-добрите практики ще стимулираме както ефективното използване на ресурсите, така и отговорността на всеки от нас към средата, в която живеем" – посочи кметът.

Фандъкова обобщи и част от усилията на общината в последните години, насочени към подобряване на качеството на атмосферния въздух в София и първите трайно добри резултати.

"За трета поредна година (от 2019 до 2021) София изпълнява нормата за средногодишна концентрация от 40 микрограма за ФПЧ10. Остава да постигнем и другия показател – брой дни с превишения в годината. За него тенденцията също е положителна, като през миналата година само на една от станциите е регистрирано превишение на нормата от 35 дни годишно" – посочи кметът на София.  

"Тази година е ключова за напредъка по един от големите ни проекти за по-чист въздух – безплатната подмяна на стари печки на дърва и въглища с екологични варианти. За съжаление енергийната криза, в която влязохме от края на миналата година, оказва влияние върху този проект, но разчитам както на колегите, така и на личната съпричастност на повечето хора, които се отказват от старите замърсяващи начини на отопление" – каза Фандъкова.

През тази година ще бъде готова и нискоемисионната зона за автомобили. Целта е зимните месеци, в които има най-много дни с превишения на ФПЧ, да ограничим движението през центъра на най-замърсяващите автомобили.

Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков посочи, че екологичните проблеми могат да се решат само в сътрудничество с научната общност, а факултетите на университета са много активни и помагат в редица проекти в дейността за чиста природа. "Радвам се, че в тази задача сме партньори със Столична община" – каза проф. Герджиков.

Проф. Климент Найденов, декан на Географския факултет, обърна внимание на важността на пространственото развитие и географията за екологията, което е отбелязано още от великия философ Кант. Партньорството между Столична община и научната общност в града е пример за това как науката и висшето образование могат да се превърнат в основен двигател на зелената трансформация на града.

 

Форумът е организиран съвместно от Столична община, Геолого-географски факултет и Националния център за геопространствени изследвания и технологии към СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Фотограф: Аделина Ангелова

20.04.2022