Фандъкова: Фондът за устойчиво развитие на София стимулира доброто управление на търговските дружества

Втора МБАЛ защити проект за ново оборудване, с финансиране по инициативата „Джесика“

В присъствието на кмета на София Йорданка Фандъкова днес подписаха договор за финансиране на проект „Осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване качеството на медицинските услуги във Втора МБАЛ - София ЕАД“ чрез Фонд за устойчиво градско развитие на София – ФУГРС. С проекта ще бъде закупена и доставена на иновативна медицинска апаратура за Втора МБАЛ.

През последните години общинските болници работиха много сериозно, за да подготвят и защитят проекти за обновяване на лечебните заведения и модернизиране на оборудване с финансиране от Фонда за устойчиво градско развитие на София. Около половин милион лева от Фонда и още 100 хил. лв. собствено финансиране на болницата са насочени за ново оборудване за няколко отделения в лечебното заведение.

Това е първият проект, финансиран от ФУГРС със средства от етап на реинвестиране на инициативата „Джесика“. Фондът стимулира доброто управление на търговските дружества. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

Защитените и реализиране проекти през последните години показват, че общинската икономика се развива успешно. В предишния период с финансиране на Фонда са 8 проекта на търговски общински дружества. Сред тях са пет общински болници, в които бяха извършени ремонти и цялостно преустройство на болнични отделения, както и доставка на модерна медицинска апаратура. Освен модернизиране на болници, са обновени и знакови градски пространства – парк и спортен комплекс „Възраждане“, „Женски пазар“.

Столична община има нови планове за проекти чрез своите търговски дружества, каза също кметът Фандъкова. Очаква се финансовият ресурс за София в новия период, който е 2017 – 2025 г., да бъде около 200 млн. лева и средствата да бъдат инвестирани в нови градски проекти. В процес на подготовка са проекти за Предгаров площад „Ротонда“ от „Пазари Възраждане“, след преструктуриране ще бъде подготвен и проект за Столичния зоопарк. Частно дружество подготвя проект за електромобили под наем, като ще изгради и около 50 зарядни станции.

Втора градска болница имаше стари задължения и трябваше да работи сериозно, за да получи доверието и подкрепата на Фонда. Доц. д-р Стефан Узунов, изп.-директор на Втора МБАЛ, посочи, че със спечеления проект ще бъде осигурена медицинска апаратура за клиниката по вътрешни болести, неврологичното отделение и кардиологичната клиника. Целта е да се подобри качеството на предоставените медицински услуги.

Реализацията на проекта е пример как при добро управление на общинските дружества могат да се постигнат показатели, които да позволят привличане на външно финансиране и да гарантират устойчиво развитие на лечебните заведения, каза и Надя Данкинова, ръководител на ФУГРС.

Фотограф: Гео Калев

22.02.2017