Фандъкова: "84% от отпадъците на София се рециклират и оползотворяват"

На https://sofiawastemanagement.eu/ може да бъде намерена информация за Интегрираната система от инсталации и съоръжения, за рециклиране, третиране и оползотворяване на отпадъците в София.

"През 2017 г.  в София чрез организираните системи от общината са събрани и обработени 480 563 т отпадъци, като 84% от тях се рециклират и оползотворяват." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

Кметът благодари на гражданите, които се включиха в кампанията за разпространяване на информацията за разделното събиране на различните видове отпадъци. София има сериозна организация по събиране на различни видове отпадъци, като например излязло от употреба електронно и електрическо оборудване. От началото на седмицата за два дни, 28 и 29 май, на организирания мобилен пункт са събрани 300 кг отпадъци от излязло от употреба електрическо оборудване. Излезлите от употреба уреди се предават за рециклиране.

Столичната община има създадена организация за събиране на старите уреди. Извършва се безплатно за гражданите по предварителна заявка. Всичко, което трябва да направим, е да се обадим по телефона или да се възползваме от организирания мобилен пункт на ул. “Московска“. Рециклирането на електронните изделия е начин за опазване на ценните природни ресурси.

От 2015 г. в София работят всички инсталации на интегрираната система за преработка на зелените, биологичните и битовите отпадъци на града. Благодарение на тях в момента София депонира едва 16% от отпадъците, които градът произвежда всекидневно. Само преди десетина години 100% от битовите отпадъци на София се депонираха, което е най-опасният и за хората, и за природата начин за изхвърляне на отпадъци.

Столичната община има сключени договори за организиране на разделно събиране на следните специфични потоци отпадъци: отпадъци от хартия, картон, пластмаса, метали и стъкло; отпадъци от електрическо и електронно оборудване; „опасни“ отпадъци от домакинствата; излезли от употреба автомобили; отпадъци от масла и петролни продукти; излезли от употреба батерии и акумулатори. Разделно се събират едрогабаритни отпадъци и отпадъци от домашни ремоти, както и зелени (растителни) отпадъци и хранителни отпадъци.

През 2017 г. в инсталациите за преработване на отпадъци на София са произведени 2 109 MWh енергия и 8 876 т компост.

През 2017 г. са рециклирани отпадъци 2 677 т стъкло, близо 5 000 т излязло от употреба електрическо оборудване, 3 748 т излезли от употреба гуми, 362 т излезли от употреба моторни превозни средства.  

На електронния сайт https://sofiawastemanagement.eu/ може да бъде намерена информация за Интегрираната система от инсталации и съоръжения, за рециклиране, третиране и оползотворяване на отпадъците в София, както и да се получи информация за разделното събиране на отпадъците. Столичната община създаде специален пътеводител за разделно събиране на отпадъците https://waste.sofia.bg/ , на който може да бъде получена информация за начина на събиране.

Организациите, които събират излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, са „Екобултех" АД за районите „Красна поляна" и „Овча купел", като заявки се приемат от понеделник до петък на телефони: 02/46 66 995 и 0888 602 916; „Елтехресурс" АД – от всички останали райони на територията на Столична община; телефон за приемане на заявки от понеделник до събота: 0800 14 100 и 0885 77 00 41.


 

30.05.2018