Не изхвърляйте коледните естествени елхи в общия отпадък!


Естествените елхи, които са в саксии с корени, могат да бъдат засадени

Елхите, които са били част от коледната ни украса и са естествени, могат да продължат да бъдат полезни, като се преработят в компост. Компостът е много ценен за растенията и се използва за обогатяване на почвата в софийските паркове и градини.

Столичната община създаде организация за разделно събиране на естествените елхи, след като свършат Коледните и Новогодишните празниците. За целта е необходимо гражданите да поставят своето коледно дърво до сивите, метални контейнери за битови отпадъци. От там те се събират със специализиран автомобил от фирма, изпълнител за съответния район, и се транспортират до общинската Инсталация за биологично третиране на зелени отпадъци.

За 2021 г. в инсталацията са преработени 14 633 тона зелени отпадъци, а количеството произведен компост е 13 858 тона.

В крайградските райони като „Кремиковци“ (с. Челопечене и с. Яна) и „Връбница“ има обособени места за изхвърляне на зелени отпадъци, където целогодишно гражданите могат да оставят такива отпадъци, включително и естествени елхи.

Естествените елхи, които са в саксии с корени, могат да бъдат засадени в междублокови пространства и квартални градинки, като се изисква съгласуване с районния еколог. При желание коледното дърво да бъде засадено в паркове или градини е необходимо да се отправи запитване към дирекция „Зелена система“ на Столична община, в което да се посочи вида на дървото и желана локация. Важно е засаждането на дървото да се съобрази с подходящи метеорологичните условия – средната денонощна температура трябва да е над 0 градуса.

05.01.2022