Електронно заявяване на процедура за одобряване на план за регулация и застрояване

Направление „Архитектура и градоустройство“ предоставя възможност за електронно заявяване на процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план от главния архитект на Столична община.

Повече информация за необходимите документи можете да видите тук: 

https://nag.sofia.bg/Services/Info/WblbnruppuM%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D 

Можете да изчислите предварително с калкулатора за услуги, като последвате линка:

https://nag.sofia.bg/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=WblbnruppuM%3D&officeId=mvdzcJbaG40%3D

Необходимо е:

☑️ да инсталирате Квалифициран електронен подпис (КЕП) на Вашия компютър;

☑️ да притежавате профил в електронния портал на НАГ.

За да заявите електронна услуга в направление "Архитектура и  градоустройство", е необходимо да имате регистрация на физическо лице.

При подаване на съответното заявление можете да добавите данни за юридическото лице, което представлявате.

☑️ да инсталирате софтуер за подписване BISS (Browser  Independent Signing Service) – софтуер за подписване с електронен подпис  при извършване на операции в Интернет браузъра.

Предимства на електронното заявяване:

✅ значително скъсяване във времето за събиране на становища от участниците в процеса по изготвяне на административния акт;

✅ значително спестяване на време, отделено за посещение на място в деловодството на НАГ;

✅ облекчаване на деловодството, което ще доведе до по-бърза обработка на изходящите документи на хартиен носител.

При констатирана необходимост от нанасяне на корекции или предоставяне на допълнителни документи своевременно получавате писмото в своя профил в електронния портал.

Чрез бутон "Коригирай" бързо и лесно представяте допълнителните документи или нанесените корекции от Ваша страна. При електронно постъпилите заявления се създава електронен съгласувателен лист, в който едновременно се попълват становищата от всички участници в процеса.

Как да заявите електронна услуга можете да видите тук:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=T99jpdEsL_c&fbclid=IwAR2eXydRqXBuIE0oHx3JoTQP9Ip0QVRsEF9aWDS0ltb40_vDEVewt5-0zo0

 

Всички електронни услуги, достъпни чрез портала на НАГ, можете да разгледате, като последвате линка:

https://nag.sofia.bg/Pages/Render/974

 

 

10.08.2022