Електронен подпис вместо ПИН за проверка на местните данъци в София

Столична община осигурява нова възможност за софиянци да правят справки и плащат онлайн местните си данъци и такси през електронната страница на София. 

От следващата седмица физическите лица ще могат да използват и електронен подпис, освен издаденият от общината ПИН, както и ПИК, издаден от НАП, за да платят онлайн своите данъци и такси. Всеки собственик ще може да ползва един от трите варианта за вход в раздел "Справка за задълженията и плащанията"  на е-страницата на столицата.

"София е първата общинска администрация в страната, която осигурява тази услуга за своите граждани", уточниха от дирекция "Общински приходи".

За първия месец на 2018 г. приходите от местни данъци и такси в бюджета на Столична община са 30,2 млн. лв., което е с 5,3 млн. лв. повече от същия период на м.г. Сред причините за добрите резултати е, че данъчната кампания т.г. започна по-рано. Данък МПС за 2018 г. се плаща от 2 януари, а данък сгради и такса смет – от 29 януари. Хората използват възможността да получат 5% отстъпка при пълно плащане на дължимите суми. Само за първия месец на годината приходите от данъка за превозните средства са близо 7 млн. лв. , което е с над 1 млн. лв. повече от същия период на м.г. 

Въпреки че за такса смет отстъпка няма, тези приходи в бюджета също са повече от м.г. – 5,7 млн. лв. са влезли през този януари, което е с 670 хил. лв. повече от същия период на м.г.

02.02.2018