Електронен достъп до услугата на Столична община – „Асистенти за независим живот“

Столичният общински съвет ще разгледа предложение на зам.-кмета Албена Атанасова за промени в Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”.  Предлаганите промени предвиждат освен на гише, гражданите  да имат възможност да подават и получават документи и по електронен път. По този начин ще се намали административната тежест и  чакането на опашки.

Кандидатите за ползватели на социалните услуги „Асистенти за независим живот” и кандидатите за асистенти, както и текущите ползватели и асистенти ще имат възможност да подават и получават документи от персонален профил на заявител, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване с електронен подпис.

Гражданите ще могат да подават по електронен път както заявление и придружаващите документи за кандидатстване за всяка една от услугите, така и  заявленията  за промяна в обстоятелствата от ползвателите и кандидатите за ползватели. Заявления по електронен път ще се  приемат и от кандидатите за асистени. По електронен път ще може да се получават  решенията на комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ и  сметки за изплатените суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ на асистентите.

07.04.2021