Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени – Превенция и адаптация на градската инфраструктурата към ефекта на топлинен остров


На 06.07.2022 г. от 15:00 до 17:00 часа в Kомплекс „Възраждане“ на адрес: Гр. София, ж.к. "Зона Б-5", Парк „Възраждане“, ул. „Българска морава“ 4, втори етаж, ще се проведе експертна консултация по инвестиционна мярка „Синьо-зелена акупунктура“ в парк „Възраждане“ в изпълнение на Предефиниран проект № 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

В рамките на срещата ще се сподели и обсъди с експертната общност на града идеята за инвестиционна мярка.

Столична община е една от осемте български общини партньори на Националния доверителен екофонд и Националната асоциация на местните и регионални власти на Норвегия в проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Фокусът на проекта е адаптация към климатичните промени в градска среда и е в изпълнение на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени. В нея за тези осем града на базата на научна информация и анализи са идентифицирани като основни заплахи ефектът на градския топлинен остров, улични наводнения в резултат на обилни валежи, последвани от недостиг на вода поради суша, както и градски свлачища, които се активират в резултат на обилни валежи.

Всяка от общините след запознаване с чуждия опит и посещение в Норвегия направи анализ на заплахите от климатичните промени на местно ниво и на общинските политики като използва специално разработена за целта методология. В резултат на тази едногодишна работа всяка община идентифицира подходяща инвестиционна мярка, която се финансира в рамките на същия проект.

За Столична община една от заплахите от климатичните промени в градска среда е екстремната топлина, с фокус върху намаляване на уязвимостите, свързани с ефекта на градския топлинен остров.

Затова и проектният екип на общинската администрация с помощта на експертите и консултантите  на Националния доверителен екофонд и Западнонорвежкия изследователски институт предлага за реализация пилотен проект, който да може да се възпроизведе веднага и на други места в града. Ключовите критерии за избор на мярката са тя да предпазва от рисковете на конкретните заплахи, да е иновативна, да е осъществима и да е необходимо и постижимо нейното прилагане и на други места в града, а и в други градове.

За повече информация: https://www.sofia.bg/en/web/guest/innovative-measures-for-climate-changes

01.07.2022