Експертизата на НИМХ е важна за предприемане на адекватни превантивни мерки и дейности в областта на климатичните промени и въздуха

"Прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология са сред първите, които следим и ни помагат за предприемане на адекватни действия в работата както на общинските звена и структури, които се занимават с превенция като "Аварийно-спасителната" дирекция, така и на инспектората." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която приветства Националния институт по метеорология и хидрология с годишнината от създаването му – 130 години метеорология и 100 години хидрология.

"С НИМХ работим още при разработване на Програмата ни за подобряване качеството на атмосферния въздух през 2017 г. Направихме първата прогноза за нивата на фини прахови частици, която развихме и публикуваме на сайта на Столична община в реално време" – посочи кметът Фандъкова.

Положително е наличието на тенденция за намаляване на средногодишните норми. През 2019 г. е спазена средногодишната норма от 40 мг/куб. м за всички автоматични станции на територията на Столична община.

Експертите на НИМХ са включени и в състава на работна група, която по научен начин да направи преглед и даде своето становище и препоръки още на етапа – предварителен вариант на новата програма за въздуха.

02.10.2020