Eксперти от УниКредит Булбанк, TELUS Int. Europe, Теленор и Райфайзенбанк България доброволно обучават служители в сферата на културата и изкуството

В последните месеци на 2017 г. компании  членове на Българския дарителски форум даряват време и експертиза в полза на Регионален исторически музей  София, Софийската градска художествена галерия, Столичната библиотека и информационно-туристическите центрове в София.

Ежедневно служителите в общинските културни институти посрещат гости, посетители и туристи с различен профил, култура, нагласи и очаквания. За ефективното им обслужване са необходими вроден усет, но и умения за работа с хора, които професионалните обучители от компании регулярно развиват в служителите си.

В рамките на партньорството между Българския дарителски форум и дирекция „Култура“ на Столична община бяха поканени именно такива доброволци от компании, които да споделят насоки и основни принципи при ефективно обслужване на клиенти и посетители. През ноември и декември бяха проведени обучения за служители на: Музея за история на София с водещ Ралица Дойчинова от УниКредит Булбанк, Софийска градска художествена галерия с обучител Михаил Амуджев от TELUS Int. Europe и на Столична библиотека и нейните клонове с водещи Албена Георгиева и Гергана Славова от Теленор. През януари 2018 г. са планирани обучения и за служителите в информационно-туристическите центрове, които ще се проведат с обучители от Райфайзенбанк България.

Повечето участници в обученията споделят необходимостта от подобни системни срещи и са категорични, че бизнесът силно ги мотивира за нов поглед към работните задачи, към посетителите и туристите.

Български дарителски форум и дирекция „Култура“ на Столична община изказват искрена признателност на компаниите, които приеха да се включат с доброволен труд и експертиза в обученията!

21.12.2017