Екипи на Столичния инспекторат извършиха 214 проверки на строителни обекти от началото на август

 

Столичен инспекторат извършва ежедневни проверки на строителни обекти на територията на Столична община с цел превенция и недопускане на замърсяване.

Най-честите нарушения, които констатират инспекторите, са липса на плътна строителна ограда, замърсяване на територии около обектите, разпиляване на строителни отпадъци и материали и разполагане на съоръжения по тротоарите, както и запрашаване при разрушаване на стари сгради. Съставени са 42 акта, от които 27 броя  на юридически лица  и 15 броя на технически ръководители на строителни фирми.

Най-голям брой нарушения са констатирани  в районите "Студентски", "Триадица", "Лозенец", "Овча купел", „Слатина“ и „Панчарево“.

Само от началото на годината до настоящия момент направените проверки са над 3 500, а съставените актовете на юридически и физически лица са 550.

17.08.2022