Екипи на Столичен инспекторат извършват проверки за източници на замърсяване

Екипи на Столичен инспекторат продължават да извършват проверки за контрол на строителни, транспортни и битови източници на замърсяване с прахови частици. На 18 и 19 ноември 2019 г. са проверени 93 строителни обекта в 24-те района на Столична община. За всяка проверка има съставени констативни протоколи с предписания. При установените на място нарушения са съставени 16 акта. Проверени са 7 бр. автосервизи относно нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Извършват се и проверки за дейности с отпадъци.

За събиране на текстилни отпадъци, облекла и текстилни материали, обувки Столична община разположи 81 броя контейнери. В тях от септември досега са събрани над 700 тона текстилни отпадъци.

Продължава и инициативата за събиране на стари гуми. Определени са места за изхвърлянето им, като повече информация желаещите могат да намерят на сайта на Столичен инспекторат.

Екипите на почистващите фирми са събрали около 5 700 автомобилни гуми, изхвърлени на обществени места.

 

19.11.2019