Екипи на Столичния инспекторат извършиха над 70 проверки за източници на замърсяване на въздуха

Проверки за източници на замърсяване на въздуха извършваха днес екипите на Столичен инспекторат във връзка с повишаване на нивата на ФПЧ10. Днес са направени проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници на замърсяване с фини прахови частици.

Направени са проверки на 46 автосервиза и пункта за смяна на гуми, две дърводелски работилници, екипите са реагирали и на 11 сигнала на граждани. Извършени са проверки за горене на отпадъци на открито в районите "Слатина", "Красна поляна", "Люлин", "Студентски" и са съставени два акта в район "Красна поляна". Инспекторите са съставили констативни протоколи и са дали предписания за недопускане на изгаряне на отпадъци.

Проверени са и 23 строителни обекта, които са на територията на районите "Витоша", "Студентски", "Панчарево" и "Слатина" и са съставени 8 акта за административни нарушения.

Съвместно с отдел Пътна полиция на СДВР са направени проверки за чистотата на тежкотоварни камиони. Съставен е един акт за установено замърсаване на пътното платно.

Продължава и миенето на улици и булеварди на територията на Столична община. През утрешния ден екипите ще мият на ул. „Кирилица“, ул. „Коньовица“, ул. „Методи Патчев“, ул. „Скопие“, бул. „Кап. Димитър Списаревски“, ул. „Възрожденска“, бул. „Опълченска“, ул. „Княгиня Климентина“, ул. „Дебър“, ул. „Дечко Йорданов“, ул. „Хубча“, както и бул. „Сливница“ от бул. „Панчо Владигеров“ до "Околовръстен път" и други.

23.02.2021