Екипи на аварийна помощ и превенция участват в обучение за реакция при земетресения

 

От днес, 11 май, екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община участват в пилотното учение за реакция при земетресение. Спасителните екипи на дирекцията ще проведат тридневно мащабно учение на полигона на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", разположен в Центъра за професионална квалификация в град Монтана. Това съобщи директорът на дирекцията Красимир Димитров.

На терен е транспортирана цялата налична професионална техника и специализирано оборудване и необходими за учение в реална ситуация. В рамките на 36 часа ще се работи без почивка със смяна на спасителните екипи, като ще се наблегне на  последователността на действията, ефективността, бързината и координацията. Участие взима и алпийският екип на дирекцията, който ще се включи активно в издирвателната и спасителната дейност за спасяване на оцелели. На лице е екип от парамедик и оборудвана линейка за оказване на първа долекарска помощ. Дирекцията ще използва и модерна и ефективна техника за издирване при земетресение, специална камера с широк диапазон на техническа спецификация, включително и експлоатация в условия под вода.

Участието в учението е във връзка с изпълнението на проект на тема: „Мащабно управление на земетрересенията на Западните Балкани чрез съвместни дейности по трансгранично сътрудничество“ (Large Scale Earthquake Management at Western Balkans through Joint Cross Border Cooperation Activities) – BALANCE. Проектът предвижда подготовка и провеждане на международно теренно учение за гражданска защита съвместно с екипи на участващите партньори с основен сценарий голямо земетресение на територията на Черна гора. Водещ партньор на проекта е Европейският Университет в Никозия (Кипър), а партньори на Столична община в консорциума са Министерство на вътрешните работи (Черна гора), Институт за хидрометеорология и сеизмология в Подгорица (Черна гора), Министерство на вътрешните работи (Кипър), Университет на Западна Македония (Гърция), Провинция Потенца (Италия), Национална Обсерватория на Атина (Гърция), Алфа безпилотни системи – Мадрид, Област Лежа (Албания), Център за развитие на демократизацията (Албания) и Секретариат за гражданска защита към Министерство на вътрешните работи (Гърция). Асоцииран партньор на Столична община в изпълнението на проект BALANCE е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи на България. Участието в проекта дава възможност за последващо сертифициране и валидиране действията на дирекцията за реакции при бедствия и аварии от страна на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз за работа на терен извън България.

 

11.05.2021