Екипи на "Аварийна помощ и превенция" обучават деца за реакция при бедствия

"Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ проведе обучение на деца за реакция при природни бедствия и пътна безопасност на полигона на Столична община." Това съобщи директорът на дирекцията Красимир Димитров.

Децата взеха активно участие в демонстрации на реакции при аварии, природни бедствия като наводнения и земетресения. Учениците от 121. училище се запознаха и с правила за движение на пътя на площадка на полигона в Панчарево.

Екипите на "Аварийна помощ" запознаха децата какво трябва да знаят и да направят при земетресение. Това бе показано на демонстрационната площадка.

Столичната община е първата, която изгради собствен полигон за обучения за действия при аварийни ситуации. На полигона се обучават както деца и ученици, така и възрастни.

09.06.2021