ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ХОРА, ЗАСЕГНАТИ ОТ ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Тази платформа е изградена и поддържана от хиляди доброволци, които работят с българското правителство за осигуряване на евакуация, транспорт, настаняване, медицинска и хуманитарна помощ, правна помощ и пътна карта за установяване в България, включително налична работа и образование.

https://ukraine.gov.bg/bg/


ЄДИНИЙ ПОРТАЛ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ПОCТРАЖДАЛИХ ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Цю платформу створили й підтримують  тисячі волонтерів, які співпрацюють з урядом Болгарії, щоб забезпечити евакуацію, транспорт, розміщення, медичну та гуманітарну допомогу, правову допомогу та інформацію про поселення в Болгарії, а також про доступну роботу та освіту.

https://ukraine.gov.bg/bg/


A SINGLE GATEWAY FOR PERSONS AFFECTED BY THE WAR IN UKRAINE

This platform was built and supported by thousands of volunteers working with the Bulgarian government to provide evacuation, transportation, accommodation, medical and humanitarian assistance, legal assistance and guidelines for settling in Bulgaria, including available work and education.

|https://ukraine.gov.bg/bg/

14.03.2022