Един тон компост е раздаден в рамките на изнесената инициатива на СО

Близо 1 тон е раздаденият компост на граждани в рамките на изнесената инициатива, която се състоя в събота от 10:00 до 13:00 ч.  на паркинга на Националния стадион „Васил Левски“.

Събитието е част от кампанията на Столична община за безплатно раздаване на компост, произведен на Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“ към Столичния завод за третиране на отпадъците. Кампанията продължава, така че, който има интерес да получи пакет от 10 кг висококачествен компост, може да направи това в удобно за него време, всеки делничен ден на Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров".  

За да получите компост безплатно, трябва да носите квитанцията за платена такса смет за 2018 или 2019 г. Компостът се произвежда от преработката на биоотпадъци „зелени“ в Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“. Той е естествен обогатител на почвата, който задържа влагата и помага по-лесното и бързо усвояване на хранителните вещества от растенията.

От началото на годината до 30 септември е раздаден на гражданите 16 тона висококачествен компост, а  2015 г. – 2018 г. количеството е общо 77 т.

Инсталацията за биологично третиране на площадка „Хан Богров” е въведена в експлоатация през 2014 г.. Тя се състои от две отделни технологични линии: Инсталация за третиране на „зелени” отпадъци  с капацитет 24 000 т/г. и Инсталация (производствена линия) за третиране на хранителни отпадъци с капацитет 20 000 т/г. С изградените инсталации от отпадъци се произвежда – ел. енергия и компост. От пускането в експлоатация в тях са преработени: 66 801 т зелени отпадъци и 45 911 т хранителни отпадъци.  От тях са произведени 11 123 MWh електроенергия  и 40 923 тона компост с издаден сертификат за качество от ARGE Kompost & Biogas, Австрия.

21.10.2019