Джордж Кремлис: Заводът за МБТ на София е вторият най-важен завод в ЕС в областта на екологията

Осигурихме над 80% намаляване на количествата на депонирани отпадъци

Ръководителят на отдел "Кохезионна политика и екооценки" в Главна Дирекция "Околна среда" на Европейската Комисия Джордж Кремлис провери работата на завода за механично-биологично третиране на битовите отпадъци на София заедно с кмета на София Йорданка Фандъкова и министъра на околната среда и водите Нено Димов. На проверката присъства и заместник-кметът на София по направление екология Йоана Христова и директорът на предприятието инж.Николай Желев. Заводът за механично-биологична третиране на твърдите битови отпадъци на София с производство на RDF гориво бе изграден през 2015г. по ОП „Околна среда“ като част от проекта за „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на СО“.

Кметът Йорданка Фандъкова съобщи, че за две години, откакто заводът работи, около 600 хиляди тона смесен битов отпадък са преработени в завода. Само от началото на тази година имаме преработени над 252 хиляди тона отпадък. До този момент е осигурено намаляване на депонираните количества отпадък с над 80 процента, каза кметът Фандъкова. Целта ни е по-бързо да изградим следващата - третата фаза, с която планираме построяването на инсталация за оползотворяване на RDF горивото на площадката на ТЕЦ - София. Очаква се от RDF горивото да се произвежда топлоенергия за 30 000 - 40 000 домакинства и електроенргия за между 20 000 и 30 000 домакинства.

Джордж Кремлис напомни, че преди две години е бил тук на откриването на завода, който той определи като втория най-важен завод в ЕС в областта на екологията, който работи. Това съоръжение е с огромен потенциал, който може да бъде доразвиван и надграждан. По думите му важно е изграждането на инсталацията за оползотворяване на RDF гориво от Топлофикация. Надяваме се, че в следващия програмен период на Оперативна програма "Околна среда" ще има и "София - 4" - проект за разширение на топлопреносната мрежа на "Топлофикация", каза също Кремлис.

Министър Нено Димов отбеляза, че това е едно от двете най-модерни съоръжения за третиране на отпадъци в Европа. Той посочи, че имат много добра комуникация с общината и се надява до края на годината да приключи документално третата фаза. Ще направим всичко необходимо да започнем максимално бързо изграждането на инсталацията за изгаряне на RDF гориво, защото тя ще спомогне за намаляването на замърсяването с фини прахови частици, каза също министър Димов.

Фотограф: Гео Калев

 

 

 

 

 

 

 

27.10.2017