Двойка черни лешояди (картали) бяха пуснати в голямата волиера в Зоологическата градина

 

На 22.12.2021 г. двойка черни лешояди (картали) бяха пуснати в голямата волиера за хищни птици в „Зоологическа градина – София“. Птиците са емблематични за Столичния зоопарк, тъй като именно един черен лешояд, подарен на Княз Фердинанд, основателят на Зоологическата градина през 1888 г., е първото животно в нейната зооколеция.

Птиците са пристигнали от Испания и са дарени на ОП “Зоологическа градина – София” по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, който е съвместна инициатива на партньори от четири европейски страни – Сдружение “Зелени Балкани – Стара Загора”, Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) и Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП)  от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия.

Двойката черни лешояди носят имената София и Бадахос (най-големият град на испанската област Екстремадура). Двете птици не могат да бъдат освободени в природата и затова са продоставени за отглеждане на "Зоологическа градина – София", където са налице всички необходими условия за това, и така ще станат посланик на своя вид в зоопарка. Те са оформена двойка, която се очаква да се размножи и поколението ѝ да може да бъде пуснато в българската природа. Птиците са прекарали адаптационен период в специална рехабилитационна волиера за лешояди на Фонда за дива флора и фауна и сега ще живеят в голямата волиера на зоопарка, където за тях е изградена специална площадка за гнездене.

"Зоологическа градина – София" има традиции в отглеждането и размножаването на лешояди. От 2000-та година Столичния зоопарк участва в усилията за опазване и възстановяване на белоглавите и египетските лешояди, а сега и най-едрият и внушителен вид – черният лешояд става част от консервационната програма на  зоопарка. Пристигането на черните лешояди в Софийския зоопарк се случва в годината, в която тези птици се завърнаха и в българската природа. Видът е в категория „Изчезнал“ в Червената книга на България и загнездяването на първите 2 двойки отново в българската природа през 2021 г., е изключително събитие.

Възстановяването на черните лешояди е възможно благодарение на дългогодишните усилия на природозащитните организации, в които участва и Софийския зоопарк.

22.12.2021