Движение - заснемане на рекламен клип

Забраняват се престоят и паркирането, с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

  • От 19.00 часа на 29.08.2022 г. до 19.00 часа на 30.08.2022 г. на ул. „Трапезица“ между бул. „Кн. Мария Луиза“ и ул. „Георг Вашингтон“ - 7 /седем/ паркоместа.
  • От 07.00 до 19.00 часа на 30.08.2022 г. на ул. „Георг Вашингтон“ между ул. „Пиротска“ и ул. „Цар Симеон“ – 8 /осем/ паркоместа;
26.08.2022