Две нови сгради на детски ясли ще бъдат изградени в районите „Красно село“ и „Триадица“

Подписани са договорите за изграждане на две нови сгради на детския ясли в районите „Триадица“ и „Красно село“. Новите корпуси ще бъдат изградени към самостоятелна Детска ясла № 31 "Палавници" и Детска ясла № 35 "Вълшебство". Общо 130 места ще бъдат разкрити в новите сгради. За строителството им Столичната община отделя 5,4 млн. лева.

И двете детски заведения са строени през 1962 г. и в момента разполагат с база за отглеждане и възпитание на по 4 групи деца от 10-месечна до 3-годишна възраст.

Срокът за проектиране и строителство на новите корпуси е 189 дни. Предвижда се в самостоятелна Детска ясла № 31 да се отворят места за 2 нови групи, а в самостоятелна Детска ясла № 35 ще има 4 нови групи и физкултурен салон. 

След като бъдат изградени новите корпуси, ще бъдат обновени и старите сгради на яслите.

В момента в Детска ясла № 35 "Вълшебство" медици и сурдопедагози се грижат за 4 групи деца, между които и деца с увреден слух, като по този начин се интегрират с чуващите им връстници.

В момента Столична община подготвя проектите за строителство на 16 сгради на детски градини. За изграждането им ще бъдат използвани предоставените в края на миналия месец 50 млн. лв. от Министерски съвет.
 

 
18.08.2020